Debat over laatste details fiscaal plan

In het buitenland wonende partners van in Nederland werkende en wonende migranten krijgen in het nieuwe belastingstelsel waarschijnlijk ook de volledige `heffingskorting'. De belasting van het woon-werk-verkeer staat opnieuw ter discussie.

Dat bleek gisteren en vanmorgen in het debat in de Tweede Kamer over de zogenoemde Veegwet, waarin de laatste aanpassingen worden opgenomen op de nieuwe belastingwetgeving die per 1 januari van kracht wordt.

Vanaf die datum krijgen ook niet-werkenden een individuele heffingskorting. In het buitenland verblijvende partners kwamen daar in de eerste opzet van het belastingplan niet voor in aanmerking. In de Veegwet was al een verruiming van de heffingskorting voor buitenlandse partners opgenomen, maar die gold slechts voor partners in EU-lidstaten. De Kamer vindt dat onvoldoende.

Kamerlid Vendrik (GroenLinks) stelde, gesteund door D66, de ongelijke behandeling van de auto van de zaak aan de orde. Wie een auto van de zaak rijdt heeft recht op een hogere aftrek dan wie in een eigen auto tussen huis en werk rijdt. De PvdA is het inhoudelijk eens met het voorstel, maar wil niet ,,op het laatste moment het stelsel nog drastisch wijzigen''. Staatssecretaris Bos (Financiën) zegde toe komend halfjaar onderzoek te doen naar de fiscale behandeling van woon-werk-verkeer.

De VVD stelde tot verrassing van de hele Kamer kritische vragen over de aftrekbaarheid van hypotheekrente voor huizen in België. In het nieuwe belastingstelsel is het voor in Nederland werkende Belgen mogelijk de hypotheekrente op een huis in België in Nederland aftrekbaar te maken. Bos liet niet na De Vries (VVD) te plagen: ,,Dit was een van de mooiste momenten van het debat. Mevrouw De Vries heeft gepleit voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek.''