De Vogelhoek

De Europese Commissie beoordeelt de Nederlandse natuurbescherming wederom als zijnde onder de maat (NRC Handelsblad, 10 november). De staatssecretaris voor Natuurbescherming, G. Faber, noemt haar natuurbescherming aan de maat.

Eén klein voorbeeld om te laten zien dat zij en haar ambtenaren zelf onder de maat functioneren. In Zuidwest-Friesland is een natuurgebied `de Vogelhoek' geheten. Een ex-veehouder, wiens weiland aan dit natuurgebied grenst, gebruikt zijn weiland als vliegveld voor ultra-light vliegtuigen. Bij het landen of opstijgen vliegen deze machines dus zeer laag over dit vogelgebied.

Natuurbescherming en anderen proberen al jaren een einde te maken aan deze wantoestand. Zij hebben echter geen poot om op te staan: adequate wetgeving ontbreekt. En de Rijksluchtvaartdienst beschermt, met behulp van technocratische regels, de belangen van de vliegers.

    • J. Hoogwerf