De pampa-crisis

ARGENTINIË VERDIENT aandacht. De Argentijnse economie verkeert in ernstige problemen die het begin van een nieuwe internationale financiële crisis kunnen inluiden. Stakingen grijpen om zich heen, buitenlandse geldschieters trekken zich terug, Argentijns kapitaal ontvlucht het land, de noodbrigade van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) is in Buenos Aires aangekomen. Als Argentinië zijn schuldverplichtingen binnenkort niet kan nakomen, kan dat de toch al nerveuze internationale financiële markten in een spiraal omlaag brengen.

De achilleshiel is de vaste koppeling van de Argentijnse peso aan de Amerikaanse dollar. Die maatregel, midden jaren negentig ingevoerd om het vertrouwen in de munt te herstellen, heeft tijdelijk goed gewerkt, maar is nu een blok aan het been van Argentinië. Om die koppeling in stand te houden, betaalt Argentinië een rente-opslag van maar liefst 10 procent. Intussen stijgt de peso mee met de dollar ten opzichte van de Europese euro, terwijl buurland Brazilië zijn munt heeft gedevalueerd. Argentinië prijst zichzelf dus uit de wereldmarkt. Loslating van de vaste wisselkoers is de voor de hand liggende oplossing, maar op korte termijn dreigt daarmee het vertrouwen in het Argentijnse beleid totaal onderuit te gaan.

De Argentijnse economie bevindt zich in een staat van algehele depressie. De regering van president De la Rua en minister Machinea (Economie) probeert de begroting op orde te brengen door bezuinigingen die averechts werken, en hervormingen door te voeren die op grote sociale weerstand stuiten.

IN DE ZOMER van 1997 beleefde Thailand financiële spanningen die uitmondden in de devaluatie van de baht (de lokale munt). Daarop brak paniek uit en trok het internationale flitskapitaal zich terug uit nagenoeg alle `opkomende markten'. De Azië-crisis sloeg vervolgens over naar Rusland (1998) en Brazilië (1999), met schokeffecten in de Westerse financiële markten. Als in Argentinië een pampa-crisis uitbreekt, kan dit patroon zich herhalen. Het IMF staat klaar als crisismanager en onderhandelt over een bijstandslening van vele miljarden. Maar elders in Washington heerst een schemerstemming. De zittende regering staat op het punt van vertrek, het is niet duidelijk wie de opvolgers zijn, laat staan of ze het beleid van crisisbeheersing van minister van Financiën Summers zullen voortzetten. De eerste krachtmeting voor de nieuwe Amerikaanse president, wie dat ook is, kan een pampa-crisis zijn.