Bush in beroep bij hoogste hof in VS

De Republikeinse presidentskandidaat George W. Bush heeft het federale Hooggerechtshof in Washington gevraagd een laatste oordeel te vellen over de fel omstreden handmatige telling van stemmen in Florida.

Hij wil dat die verboden worden en dat hun resultaten niet meewegen.

Het is onzeker of het hoogste Amerikaanse hof de zaak zal behandelen, en zo ja, hoe snel. Bush vraagt een vonnis vóór het Kiescollege op 18 december de nieuwe president aanwijst.

Het Hooggerechtshof is vrij in de keuze van de zaken die het behandelt. In zijn huidige samenstelling laat het zoveel mogelijk bevoegdheden aan de staten, maar de claim van de Republikeinen dat de `selectieve' en `ongereguleerde' hertelling van stemmen met de hand in Florida sommige kiezers anders behandelt dan andere kiezers, kan een grond voor het Hof zijn de zaak toch te willen behandelen. In Florida werd de verkiezing van de opvolger van president Bill Clinton ook gisteren voor verschillende lokale rechtbanken uitgevochten. De belangrijkste uitspraken in de 22 lopende rechtszaken zijn:

Een rechter in Palm Beach zei op verzoek van de Democraten dat de kiescommissie biljetten waarin de kiezer slechts een kuiltje, scheurtje of deukje heeft aangebracht niet zomaar terzijde mag leggen. Zich baserend op de uitspraak van het Supreme Court van Florida van eergisteren, zei de rechter dat de commissie moet trachten vast te stellen wat de bedoeling van de kiezer is geweest. Zonder deze ruime uitleg won Gore tot nu toe zeer weinig extra stemmen.

Een rechter in Miami gaf de Democraten ongelijk toen zij gistermiddag eisten dat de kiescommissie van het grote district Miami Dade de handmatige telling zou hervatten. De uit drie Democraten bestaande kiescommissie had gezegd dat zij geen kans zag alle 654.000 stemmen met de hand te hertellen vóór de door het Supreme Court gestelde termijn van zondag vijf uur in de middag. Eerst wilde de commissie zich beperken tot 10.000 blanco- of probleemstemmen. Toen daarop een woedende Republikeinse menigte het tellokaal binnendrong, trok de commissie zich terug voor beraad. Even later kondigden de drie commissieleden aan dat zij van de hele operatie afzagen.

Die ontwikkeling in Miami is een zware slag voor de Gore-campagne. Bij een beperkte handmatige hertelling had Gore daar gisteren al 137 extra stemmen gewonnen. Nu Miami de hertelling niet hoeft te hervatten, vervalt dat reservoir van potentiële nieuwe Gore-stemmen. Het district stemde overwegend Democratisch. Het zag er gisteravond naar uit dat de Gore-campagne van deze beslissing in hoger beroep zou gaan bij het zelfde Supreme Court van Florida dat de uiterst korte termijn had gesteld.

    • Marc Chavannes