BOEKEN

Over euthanasie bestaat veel (wetenschappelijke) literatuur. De NVVE heeft een geannoteerde bibliografie uitgegeven waarin een groot aantal medische, juridische en algemene boeken wordt genoemd. Hieronder volgt een selectie van boeken over euthanasie in het algemeen.

Sterven op verzoek Onderzoeker Corrie Koppedraijer schreef negen portretten van mensen die ongeneeslijk ziek zijn of dat zijn geweest en inmiddels zijn overleden. Over doodsbeschouwing en levensbeschouwing. Van der Wees Uitgeverij, 1999. 29,90 gulden.

Vragen om te sterven: euthanasie in een Nederlands ziekenhuis Aan de hand van praktijksituaties wordt de rol van patiënten, artsen, familieleden, verpleegkundigen en psychologen beschreven. Een antropologisch onderzoek naar de sociale context waarin euthanasiebeslissingen worden genomen. Door R. Pool. Rotterdam, WYT Uitgeefgroep, 1996. 39,95 gulden.

Het laatste stuk: informatie over euthanasie Vragen rond de thema's euthanasie en hulp bij zelfdoding. Zowel op inhoudelijke als op praktische zaken wordt ingegaan. Door Magda van der Grijn. Amsterdam: NVVE. 2000, 4de herziene druk. 4,50 gulden

Op de grens van leven en dood Over euthanasie en ander levensbeëindigend handelen. Deze studie beoogt duidelijk te maken dat zorgvuldigheidscriteria door de jaren heen zijn opgerekt. Mr. H.G. Molenaar-Geurtsen e.a., in samenwerking met de Guido de Brès-Stichting (het studiecentrum van de SGP), 2000. 19,75 gulden.

Euthanasie en de Eed van Hippocrates Herinneringen van een anesthesioloog. De auteur beschrijft hoe de ontwikkelingen in zijn beroep en de lotgevallen van individuele patiënten vorm gaven aan zijn gedachten over leven en dood, over euthanasie als waardig sluitstuk van palliatieve zorg. Daarbij trouw blijvend aan de hippocratische beginselen. P.V. Admiraal, Van Gennep Amsterdam, 1998. 29,90 gulden.

De dood in het geding: euthanasiewetgeving en de kerken Reacties van de kerken op het wetsvoorstel euthanasie, alsook commentaren daarop. Door Frederik de Lange. Uitgeverij Kok, Kampen, 2000. 22,50 gulden.