Aan alle criteria is voldaan

De regionale toetsingscommissie heeft de casus bestudeerd en heeft de huisarts haar oordeel verwoord. Een samenvatting.

,,We hebben gezien dat er aan alle criteria is voldaan. Uitzichtloos heeft een psychologische lading, maar we moeten het ook medisch interpreteren: er viel niets meer te doen voor de patiënt. De man verloor zijn kracht en zijn waardigheid. Hij was uitbehandeld en er was voor deze patiënt duidelijk geen aanvaardbaar (palliatief) alternatief.

De patiënt heeft herhaaldelijk het euthanasieverzoek gedaan aan de arts of de familie. Hij ondertekende een euthanasieverklaring. Zijn familie was daarvan op de hoogte en respecteerde zijn verzoek. Patiënt was goed bij bewustzijn, rationeel en formuleerde helder. Hij was zich goed bewust van zijn situatie. Volgens de commissie was er dan ook sprake van een vrijwillig, duurzaam verzoek.

Een tweede huisarts heeft patiënt gezien en onderzocht. Volgens die arts was patiënt bedlegerig en ervoer hij zijn klachten en aftakeling als ondraaglijk en uitzichtloos. Volgens deze tweede arts – de consulent – voldeed de huisarts aan de zorgvuldigheidseisen.

De uitvoering van de euthanasie werd verricht in het bijzijn van echtgenote en kinderen. Volgens de commissie is de levensbeëindiging medisch zorgvuldig uitgevoerd.''

Dit oordeel is ook verstuurd naar het Parket-Generaal van het openbaar ministerie. Ook ging er een afschrift naar de Regionale Inspecteur voor de Gezondheidszorg. De familie van de overledene krijgt geen bericht over het commissie-oordeel.

Enkele weken na het oordeel van de commissie ontving de huisarts het zogenoemde `afloopbericht', met daarin de mededeling dat het College van procureurs-generaal zich heeft verenigd met het oordeel van de toetsingscommissie euthanasie: u heeft zorgvuldig gehandeld. Het openbaar ministerie zal in deze zaak dus geen strafvervolging instellen.