World Online in de tegenaanval met claim

World Online stelt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) aansprakelijk voor schade die het lijdt als gevolg van de negatieve publiciteit van een civiele rechtszaak. De internetaanbieder wil van de belangenvereniging de namen van de beleggers die zij vertegenwoordigt.

Volgens P. de Vries van de VEB heeft World Online geen recht op die namen in dit stadium van de procedure. World Online heeft de VEB gisteren schriftelijk laten weten dat zij overweegt een schadevergoeding in te dienen als zij haar rechtszaak tegen de vennootschap doorzet. Volgens advocaat P. van Schilfgaarde lijdt World Online ,,vermogenschade'' door de negatieve publiciteit die daaruit voortvloeit.

De Vries deed het dreigement van World Online vanmorgen af als ,,een afleidingsmanoeuvre'' aan de vooravond van de aandeelhoudersvergadering van World Online, morgen in Rotterdam. Aandeelhouders kunnen daar instemmen met de overname door het Italiaanse Tiscali. Oprichter en aandeelhouder N. Brink van het bedrijf zal daar, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet aanwezig zijn. Brink zegt verplichtingen te hebben in het buitenland.

De VEB heeft zijn dagvaarding aan het adres van World Online en vijf andere bedrijven nog niet verstuurd. Volgens De Vries is dit het gevolg van een technisch probleem. De Vries zegt de medewerking van Van Schilfgaarde nodig te hebben om Mallowdale snel te dagvaarden, een op Curaçao gevestigde vennootschap.

Volgens De Vries kan World Online de namen van de beleggers die hij vertegenwoordigt pas opvragen als de procedure formeel is begonnen met het versturen van de dagvaarding. ,,Wij zullen die namen op zeker moment moeten overleggen'', aldus De Vries. De VEB vertegenwoordigt 8.700 aandeelhouders, hoeveel aandelen zij bezitten wil De Vries niet kwijt.

President-commissaris V. Bischoff herhaalde vanmorgen dat commissarissen voor, tijdens en na de beursgang niet gehandeld hebben in opties of aandelen World Online. Financieel directeur R. Huisman zegt dat commissarissen, ondanks een wijziging in het prospectus gebonden waren aan een tijdelijk verkoopverbod na de beursgang op 17 maart.