Ulster politie beperkt hervormd

De hervorming van de Noord-Ierse politie, de Royal Ulster Constabulary (RUC), kan doorgaan. Het parlement nam de omstreden wet daartoe gisteravond aan.

De wet bepaalt onder meer dat de RUC wordt omgedoopt in Police Service of Northern Ireland. Die neutrale naam moet ,,een nieuw begin voor Noord-Ierland'' suggereren. Dat moet helpen katholieken dienst te laten nemen in het korps dat ze tot nu toe vooral beschouwden als instrument van de protestantse meerderheid. De wet gaat veel katholieken echter niet ver genoeg, terwijl protestanten de wet beschouwen als de ,,uitverkoop'' van hun rechten.

De wet, waarover het Lagerhuis gisteren voor het laatst debatteerde, laat vooralsnog in het midden hoe het uniform en het embleem van de nieuwe politiemacht eruit zullen zien. Die fel omstreden symbolische kwestie moet later worden opgelost. Protestanten blijven erbij dat het huidige embleem met harp en kroon beide gemeenschappen recht doet. Zij zeggen ook dat een ander vignet een belediging zou betekenen voor de duizend RUC-agenten die zijn omgekomen tijdens de dertigjarige burgeroorlog. Katholieken vinden echter dat het een geheel nieuw embleem moet worden.

De commissie onder leiding van Eurocommissaris Chris Patten (Buitenlands Beleid EU) die de wet heeft voorbereid, wilde nieuwe symbolen ,,zonder historische ballast'' en ,,zonder associatie met hetzij de Britse hetzij de Ierse staat''. Verzet van gematigde én hardline-protestanten voorkwam een regeling. Zij hebben Peter Mandelson, de Britse minister voor Noord-Ierland, er daarom van beschuldigd de wet ,,door het parlement te jagen''.

De wet bevat een reeks concessies aan de protestanten. Zo krijgen besturen die in verschillende districten de politie moeten controleren minder bevoegdheden dan voorzien. Protestanten vreesden dat militante republikeinen daarin te veel invloed zouden krijgen en politiewerk zouden kunnen frustreren.

De Amerikaanse criminoloog Clifford Shearing, lid van de commissie-Patten, zei vorige week dat de veranderingen samen neerkomen op het ,,plunderen'' van het oorspronkelijke Patten-rapport. De wet ,,beperkt zich tot politiewerk in enge zin'' en verlaat het ,,idee van de politie als een collectieve verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap'', aldus Shearing. Door vast te houden aan ,,het concept van wij en zij'' mist de wet de kern van het Patten-rapport en vervult evenmin ,,de hoop en visie van het Goede Vrijdagakkoord'', de blauwdruk voor een permanente vrede in Noord-Ierland, zei hij.