Uitstoot CO2 blijft twistpunt tussen VS en Europa

De Europese Unie en de Verenigde Staten blijven op de VN-klimaatconferentie in Den Haag lijnrecht tegenover elkaar staan over de uitstoot van CO2. Het gaat daarbij om de vraag of landen het CO2-absorberend vermogen van bossen en landbouwgronden mogen aftrekken van de verplichtingen die ze in het Japanse Kyoto op zich namen.

De VS staan erop deze zogeheten `sinks' mee te tellen, terwijl de EU daar fel tegen is. De EU stelt dat in 1997 in Kyoto concrete afspraken zijn gemaakt over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Er kan geen sprake van zijn de afgesproken percentages feitelijk te verminderen door de absorptie van bossen en landbouwgronden mee te tellen, zo onderstreepte de Franse minister Dominique Voynet gisteren namens de EU. Daarmee wees ze vierkant een voorstel af van de Amerikanen om ruim een derde van het absorberend vermogen van hun sinks van hun verplichting te mogen aftrekken.

Het Amerikaanse voorstel betekent feitelijk dat de VS hun uitstoot met ongeveer een vijfde minder zouden hoeven beperken dan aanvankelijk gedacht. De Amerikanen moeten op grond van `Kyoto' hun uitstoot in de periode 2008 tot 2012 jaarlijks met ruim 600 miljoen ton zien te verminderen. Door het meetellen van de 'sinks' zouden ze daarvan circa 125 miljoen ton per jaar mogen aftrekken.

Ook landen als Canada, Australië en Zweden zouden hierdoor overigens minder hoeven doen. Volgens de Amerikaanse delegatieleider Frank Loy is het voorstel helemaal niet in strijd met Kyoto. ,,We moeten alle instrumenten gebruiken waarin Kyoto voorziet'', aldus Loy. ,,Dat lijkt ons een heel redelijke benadering om een heel groot karwei te klaren.''

Nederland maakte bekend dat het een akkoord heeft gesloten met Roemenië over projecten om aldaar de uitstoot van broeikasgassen met vijf miljoen ton per jaar te helpen verminderen. De kosten van het terugdringen van de uitstoot zullen 10 tot 20 gulden per ton bedragen, terwijl dat in Nederland zelf 40 gulden zou hebben gekost.

In totaal wil Nederland de uitstoot via buitenlandse projecten met 25 miljoen ton per jaar terugbrengen. Dat komt neer op de helft van de verplichting die Nederland in Kyoto op zich heeft genomen.