Tiel Utrecht in handen van Goudse

Verzekeraar De Goudse neemt branchegenoot Tiel Utrecht over van het financiële concern ING. ING krijgt in ruil daarvoor een belang van 20 procent in De Goudse en daarnaast een bedrag in contanten.

Hoeveel geld er in totaliteit met de overname gemoeid is hebben de partijen vanochtend niet bekendgemaakt, maar analisten schatten dat het om zo'n 700 miljoen gulden gaat.

De bestuursvoorzitter van De Goudse, C. Bol, toonde zich vanochtend in een toelichting bijzonder verheugd met de overname. ,,Wij waren al langer op zoek naar een partner die voor schaalvergroting en een uitbreiding van het distributiekanaal kon zorgen, en Tiel Utrecht voldoet heel goed aan dat profiel,'' aldus Bol.

Zowel De Goudse als Tiel Utrecht hebben een vrij breed scala aan verzekeringproducten. De Goudse is met name sterk vertegenwoordigd in het segment van de `employee benefits': producten als zorgverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Tiel Utrecht haalt het grootste deel van zijn omzet en winst uit levensverzekeringen. Volgens Bol passen de activiteiten van de twee verzekeraars dan ook goed bij elkaar: ,,Er is bijna geen overlap tussen de twee bedrijven. Tiel Utrecht biedt ons specifieke verkoopkananalen voor levensverzekeringen, waar wij tot dusverre nog niet zo sterk vertegenwoordigd waren.''

Volgens H. Touw, de directievoorzitter van Tiel Utrecht, zijn ING en Tiel Utrecht in goed overleg uit elkaar gegaan: ,,We hebben nog gekeken of het mogelijk was om met andere ING-dochters samen te gaan, maar de nadelen daarvan wogen niet op tegen de voordelen. Vandaar dat we nu De Goudse als partner hebben gevonden, en ING heeft ons daarbij gesteund.''

De twee verzekeraars hebben gezamenlijk 900.000 polishouders, waarvan het merendeel, zo'n 500.000, door Tiel Utrecht wordt ingebracht. De gecombineerde omzet kwam vorig jaar uit op 1,9 miljard gulden, en de winst bedroeg ongeveer 80 miljoen gulden.

Na de overname, die naar verwachting begin volgend jaar zal worden afgerond, zal de merknaam van Tiel Utrecht verdwijnen. Volgens De Goudse-directeur Bol is hiervoor gekozen omdat De Goudse een vertrouwde naam met een lange historie bij de tussenpersonen is.

De Goudse is op dit moment nog volledig in handen van de nazaten van Geert Bouwmeester, die het bedrijf in 1924 oprichtte. In 1997 verliet het laatste familielid van Bouwmeester de directie van de verzekeraar.

Naast ING zal bij De Goudse te zijner tijd nog een tweede minderheidsaandeelhouder toetreden om de transactie te financieren. Over de identiteit van dit bedrijf zijn geen mededelingen gedaan.