SER: geen voorschriften voor ethisch ondernemen

De overheid moet geen dwingende regels opleggen om bedrijven tot maatschappelijk verantwoord ondernemen te bewegen. Dat is de kern van een eensgezind ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Het advies van werkgevers, vakbeweging en kroonleden gaat waarschijnlijk in december naar het kabinet.

De leden van de SER vinden dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor ethisch ondernemen. Wetgeving zou de verantwoordelijkheid en het initiatief hiertoe alleen maar wegnemen. Bij een onderneming telt immers niet alleen het economisch rendement, meent de SER. Ook de gevolgen voor de mensen binnen en buiten het bedrijf en de effecten op het natuurlijk leefmilieu spelen een rol binnen ondernemingen.

De raad onderstreept het belang van het nationaal contactpunt (NCP). Dit orgaan geeft informatie en voorlichting over de onlangs overeengekomen OESO-gedragscode voor multinationals. Tot de taken van het contactpunt behoort ook een toetsing achteraf van het ethisch gedrag van de grote ondernemingen. Volgens de SER moeten de sociale partners (werkgevers en werknemers) intensief bij het NCP worden betrokken.

De overheid moet het ethisch ondernemen stimuleren, meent de SER. Ze dient te blijven toezien op marktwerking, mededinging en transparantie. Ook moet zij publieke voorzieningen blijven aanbieden, zoals onderwijs, zorg en infrastructuur. Ten slotte moet de overheid zelf rekenschap geven van goed ondernemerschap.

Het SER-advies onderschrijft de wensen van staatssecretaris Ybema (Economische Zaken). De bewindsman wil bedrijven geen regels opleggen, maar heeft de Tweede Kamer tot nu toe niet kunnen overtuigen van het nut van zelfregulering. Begin 2001 debatteert de Kamer hierover.