Onderwijsraad: basisvorming faalt

De belangrijkste doelstellingen van de basisvorming zijn onvoldoende gerealiseerd. Er is bovendien weinig hoop ,,dat het vanzelf nog wel goed zal komen'' als de basisvorming in haar huidige vorm blijft bestaan. Dat concludeert de Onderwijsraad in een vandaag verschenen advies aan staatssecretaris Adelmund (Onderwijs).

De Onderwijsraad zegt pessimistisch te zijn over de toekomst van de basisvorming, het gezamenlijke programma van vijftien vakken voor de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs. De raad wil daarom dat enkele belangrijke doelstellingen ,,kritisch tegen het licht worden gehouden en gedeeltelijk worden herijkt''. In het bijzonder de harmonisering van het lesprogramma en het uitstel van studie- en beroepskeuze twee kerndoelen van de basisvorming werken nu onvoldoende, zo concludeert de raad.

,,Scholen krijgen te maken met een overladen lesprogramma van kernvakken'', aldus woordvoerder C. Nout. Het huidige beleid dat scholen bij een vol lesprogramma zelf keuzes kunnen maken uit de kerndoelen, werkt volgens de Onderwijsraad niet. Nout: ,,De verschillen tussen schooltypen worden zo alleen maar groter, dat kan de bedoeling niet zijn geweest.''

De raad onderzoekt daarom of een splitsing van de basisvorming in een zwaardere variant voor de havo- en vwo-leerlingen en een lichtere voor de mavo- en vbo-leerlingen een oplossing is. ,,Als we wél alle kerndoelen aan alle leerlingen willen aanbieden, moeten scholen van de overheid te horen krijgen welke vakken in ieder geval gegeven moeten worden'', aldus Nout. Volgend jaar wil de Onderwijsraad hier een definitief advies over geven. Eerder deze maand pleitten rectoren al voor splitsing van de basisvorming in twee varianten.

Staatssecretaris Adelmund laat via haar woordvoerder weten dat het advies ,,waardevolle gedachten'' bevat. ,,De raad concludeert terecht dat er op middellange termijn iets moet gebeuren om de basisvorming in goede banen te leiden.'' De Tweede-Kamerfracties van de VVD en D66 reageren verheugd op het advies. VVD'er Cornielje pleit in een reactie voor een splitsing van de basisvorming in drie niveaus. De PvdA deelt de conclusie van de Onderwijsraad, maar voelt weinig voor een splitsing in niveaus.