Kamer wil subsidie voor De Appel

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie aangenomen waarin subsidie voor Toneelgroep De Appel wordt bepleit. Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) wil de rijkssubsidie van 1,3 miljoen aan het Haagse gezelschap intrekken.

Met zes stemmen verschil, 74 voor en 68 tegen, steunde een meerderheid van de Tweede Kamer de motie van CDA-cultuurwoordvoerder M. Visser-Van Doorn, waarin de regering wordt verzocht om De Appel te subsidiëren uit het extra cultuurbudget dat bij de Algemene Beschouwingen beschikbaar is gekomen. Van der Ploeg weigerde in het Cultuurnota-debat van vorige week om terug te komen op zijn beslissing de subsidie aan De Appel stop te zetten. Het negatieve advies van de Raad voor Cultuur over de artisiteke kwaliteit van De Appel biedt geen enkel aanknopingspunt voor subsidiëring, aldus Van der Ploeg. Tegenover de pers liet Van der Ploeg na afloop van de stemming weten dat hij de motie waarschijnlijk naast zich neer zal leggen.

Volgens Visser-Van Doorn is haar motie geen schending van het door alle politieke partijen gehuldigde Thorbecke-beginsel, dat bepaalt dat de politiek geen inhoudelijk oordeel uitspreekt over kunst. Visser-Van Doorn: ,,Onze motie spreekt zich nadrukkelijk niet uit over de kwaliteit van De Appel. Wij hanteren andere argumenten: het maatschappelijk bereik en het belang voor Den Haag.'' De PvdA steunde de motie. VVD en D66 stemden tegen, omdat de motie volgens hen een inhoudelijk oordeel door de Kamer inhoudt. Ook VVD-fractievoorzitter H. Dijkstal stemde tegen de motie, maar is in zijn vrije tijd bestuurslid van De Appel. Niet vreemd, aldus zijn woordvoerder: ,,Het uitgangspunt van de VVD is om functies gescheiden te houden.''

Eveneens met zes stemmen verschil werd de motie Nicolaï/Dittrich (VVD/D66) afgewezen. In deze motie werd gepleit voor een heroverweging van het advies voor een aantal instellingen, waaronder De Appel. In totaal werd gisteren gestemd over negen moties, allen voortgekomen uit het Cultuurnota-debat. Naast de motie over de De Appel steunde de Kamer voorstellen voor evaluatie van de Cultuurnota-procedure (CDA) en de tweede fase van het kunstvakonderwijs (GroenLinks). Ook wil de Kamer dat de regering de positie van de onafhankelijke kunstzinnige film en documentaire versterkt (GroenLinks). Afgewezen werden moties over steun aan een aantal orkesten en toneelgezelschap Maatschappij Discordia.