Irak pompt weer olie naar Syrië

Irak is begonnen olie te pompen door een oliepijpleiding naar Syrië, in een duidelijke actie om het handelsembargo van de Verenigde Naties te omzeilen.

Volgens een Syrische oliefunctionaris begon Irak donderdag olie door de in 1982 gesloten leiding te pompen, en gaat het nu om een stroom van 150.000 vaten per dag. Bagdad had vorige maand bekendgemaakt een akkoord met Syrië te hebben gesloten over de levering van olie via de pijpleiding. Maar het heeft de sanctiecommissie van de Verenigde Naties, die op naleving van de in 1990 tegen Irak afgekondigde sancties toeziet, niet geïnformeerd. De Amerikaanse regering heeft Syrië om informatie gevraagd.

Volgens een woordvoerder in New York neemt het humanitaire programma van de VN, dat de Iraakse olie-export en de besteding van de opbrengst in het kader van het olie-voor-voedselprogramma tussen Irak en de VN controleert, contact op met de vertegenwoordigers van Irak en Syrië. Irak mag onder dit programma onbeperkt olie exporteren om met name levensmiddelen en medicijnen voor de bevolking aan te schaffen. De woordvoerder wees er echter op dat het Irak alleen is toegestaan olie te exporteren via de pijpleiding naar Turkije en over zee, door de Golf, via de haven Mina al-Bakr. Hij zei dat de VN ook graag willen weten of de opbrengst van de olie wel door het VN-programma wordt gesluisd – dan wel rechtstreeks naar het regime vloeit. ,,We hebben alleen via de media gehoord dat de Irak-Syrië pijpleiding is heropend'', zei hij.

De Iraakse regering heeft de laatste tijd veel succes in haar campagne om de sancties, afgekondigd na haar bezetting van Koeweit en nu bedoeld om haar tot medewerking met VN-wapeninspecteurs te dwingen, te ondermijnen. Het vliegverbod op Irak dat als onderdeel van het embargo werd beschouwd, bestaat eigenlijk niet meer sinds Rusland en Frankrijk een reeks `humanitaire' vluchten op Bagdad initieerden. Wat de nu dagelijks arriverende vliegtuigen vervoeren, wordt niet gecontroleerd. Verder bestaat er een aanzienlijke smokkelhandel met de buurlanden, naast een sinds jaar en dag gedoogde olie-uitvoer naar Turkije en Jordanië.

De VS en Groot-Brittannië doen hun uiterste best de erosie van de sancties tegen te gaan. Een Amerikaanse regeringswoordvoerder weigerde gisteren te zeggen wat Washington gaat doen als het bevestigd krijgt dat de pijpleiding weer in gebruik is.