Hof van Florida let op `wil van het volk'

Fragmenten uit de uitspraak van het Hooggerechtshof van Florida van 21 november 2000.

De wil van het volk

,,Vijfentwintig jaar geleden besliste dit Hof dat de wil van het volk, en niet een hyper-technisch vetrouwen op statutaire bepalingen, ons leidende beginsel zouden moeten zijn in verkiezingskwesties. We hebben consequent vastgehouden aan het principe dat de wil van het volk het hoogste belang moet hebben. Ons doel vandaag blijft hetzelfde als een kwart eeuw geleden. Dat wil zeggen: een resultaat bereiken dat de wens van de kiezers weerspiegelt, wat die wens ook moge zijn. Dit fundamentele principe en onze traditionele regels van wetsconstructie wijzen ons besluit vandaag de weg.''

Mens versus machine

,,Hoewel fouten niet kunnen worden uitgesloten bij enige optelling van stembiljetten, is onze samenleving nu zo ver gegaan om blind vertrouwen te hebben in machines. In bijna alle ondernemingen, inclusief verkiezingen, corrigeren mensen routinematig de fouten die machines maken.''

Recht om te stemmen

,,Rechtbanken moeten niet het zicht verliezen op de fundamentele doelstelling van verkiezingswetten: de wetten zijn bedoeld om het recht van iedere kiezer te faciliteren en te bewaken om zijn of haar wil uit te drukken in de context van onze representatieve democratie.''

volledige tekst uitspraak

via www.nrc.nl/Doc