Hof Florida: tellen mag tot zondag

Het Opperste gerechtshof van Florida heeft bepaald dat de handmatige hertelling van de stemmen mag doorgaan en dat de resultaten moeten worden meegerekend. Maar ze moeten wel zondag binnen zijn.

De vlotte verkiezing van de nieuwe Amerikaanse president is daarmee niet dichterbij gekomen. Had het hoogste Hof in Florida geoordeeld dat de handmatige hertellingen, die doorgaan in drie kiesdistricten, niet meer van belang waren, dan was George W. Bush de nieuwe president geweest. De uitspraak betekent voor hem dan ook een gevoelige tegenslag. Maar Al Gore is allerminst zeker van de zege.

Het Hof wees zijn vonnis gisteravond, een dag nadat beide partijen mondeling hun standpunten hadden toegelicht. Uit de bijna honderd vragen van het Hof viel toen al af te leiden dat de zeven opperrechters uit waren op een praktische oplossing die het stemrecht van iedere burger zo veel mogelijk respecteerde. Dat blijkt ook het leidend motief in de 42 pagina's tellende uitspraak.

Het Hof verraste door een zeer krappe termijn – tot zondag 5 uur – te stellen voor het hertellen van de 1,6 miljoen stemmen. Tijdens de zitting was gebleken dat Florida vóór 12 december zijn 25 kiesmannen moet hebben aangewezen. Maar het Hof hield rekening met het protest dat de verliezer kan aantekenen en kwam aldus terugrekenend uit op de noodzaak de uitslag aanstaande maandagmorgen vast te stellen. Een extra complicatie is dat het morgen Thanksgiving Day is; veel Amerikanen nemen deze week een paar dagen vrij.

Vice-president Gore reageerde verheugd op de uitspraak. Hij zei dat de democratie de winnaar was nu een ,,volledige, eerlijke en nauwkeurige telling van de stemmen'' mogelijk was gemaakt. Hij zei dat de natie de rijen moest sluiten. De tijd ging nu dermate dringen dat beide kandidaten zich vrij moesten voelen zich te wijden aan mogelijke kabinetsbenoemingen. Gore zei het geldende kiesstelsel te accepteren en geen verkiezing te zullen aanvaarden met steun van kiesmannen die op 18 december anders stemmen dan waar de meerderheid in hun staat voor heeft gekozen.

Gouverneur Bush reageerde niet direct. Zijn waarnemer bij de afwikkeling van de verkiezing in Florida, James Baker III, uitte felle kritiek op het vonnis. Het Hof was op de stoel van de wetgever gaan zitten en had de verkiezingsregels herschreven. Hij zei dat de Bush-campagne alle opties openhield. Technisch gezien behoort een beroep op het federale Hooggerechtshof tot de mogelijkheden. De oud-minister zinspeelde op de mogelijkheid dat het parlement van Florida zich van de zaak zou meester maken en alsnog Republikeinse kiesmannen zou aanwijzen.

Gore's staf kreeg niet helemaal zijn zin wat betreft de nu cruciale hertelling van stemmen die eerder door de machine als blanco of ongeldig waren afgewezen. De Democraten hadden een duidelijke richtlijn gevraagd voor het tellen van stemkaarten waar geen of een onduidelijk gaatje in is geprikt. Hoogstens impliciet liet het Hof ruimte voor het meetellen van biljetten met een dimple, een `kuiltje', maar geen gaatje, achter een naam.

ANALYSE: Pagina 5

HOOFDARTIKEL: Pagina 9

    • Marc Chavannes