GroenLinks tekstschrijver voor Kok

De Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer waren zo saai dat Groenlinks de letterlijke tekst van Kok voorzag.

Zelden geeft minister-president Kok toe dat hij met de mond vol tanden staat, maar vanochtend was het dan zo ver, tijdens de Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer. ,,U hebt mij voor honderd procent de woorden uit de mond gehaald'', aldus Kok van het begin van zijn antwoord aan de Kamer in eerste termijn.

De toegesprokene was de fractieleider van GroenLinks in de Eerste Kamer, Wim de Boer. Die had het debat over het regeringsprogramma gisteren aangegrepen voor een gloedvolle aanval op de zin van het werk van de Senaat zelf. Hij noemde de Eerste Kamer een ,,fraai theater'' waarin ,,we elkaar van de straat mogen houden'', zonder dat dit ,,iets oplevert''.

GroenLinks staat sinds jaar en dag opheffing van de Eerste Kamer voor, omdat de werkzaamheden van dit wetgevend orgaan een zinloze herhaling van het werk van de Tweede Kamer zou behelzen. In zijn boutade, die in de Senaat tot algemene hilariteit aanleiding gaf, richtte De Boer zich rechtstreeks tot het kabinet, dat zich – zoals gebruikelijk is – vrijwel voltallig voor de Algemene Beschouwingen in de Senaat had verzameld.

,,De tassen meegenomen leesvoer zeggen genoeg over de frisse tegenzin waarmee het kabinet achter de tafel samendromt'', zei De Boer. De ministers en staatssecretarissen, die op het moment dat de GroenLinks-woordvoerder deze uitspraak deed al twee uur de tijd hadden gedood met het ondertekenen van stukken en doornemen van dossiers, keken voor het eerst verrast op.

Vervolgens deed De Boer de premier een begin van zijn antwoord aan de hand, dat deze vanochtend dus volledig overnam: ,,Graag wil ik mijn antwoord beginnen met een woord van dank. Alle bijdragen zijn als uiterst waardevol en stimulerend ervaren. De beschouwingen geven veel stof tot overdenken, ze vormden een beluisterenswaardige en behartenswaardige inbreng''.

Nadrukkelijk distantieerde Kok zich overigens van de staatkundige appreciatie die De Boer van het debat gaf: ,,Slaapwekkende vertoning. Geen woord nieuws gehoord. Geen enkel debat. Zonde van de tijd''. Kok noemde deze passage in De Boers inbreng weliswaar ,,treffend'', maar liet hem voor rekening van de spreker.

De GroenLinks-woordvoerder maakte zich ook uitgebreid vrolijk over een recent memo van Kamervoorzitter Korthals, naar aanleiding van interne discussies over hervorming van de begrotingsbehandelingen in de Senaat. De voornaamste aanbeveling daarin is dat de ,,levendigheid'' zou kunnen worden vergroot door aan de ambtenaren van ministeries niet langer ruim van tevoren de inbreng van Kamerleden schriftelijk ter beschikking te stellen. Zo kan het verrassingselement worden vergroot, aldus Korthals. Overigens besteedde Kok vanochtend twee uur aan het beantwoorden van de vragen van de Eerste Kamer.

TEKSTEN DE BOER EN MEMO www.nrc.nl/DenHaag