Geen meerderheid in Bosnische parlement

Bij de recente verkiezingen in Bosnië hebben noch de radicale nationalisten noch de gematigde partijen in de drie parlementen waarvoor werd gekozen een absolute meerderheid gekregen. Dat blijkt uit de uitslag, die gisteren in Sarajevo werd bekendgemaakt.

De partijen zullen nu in onderling overleg coalities moeten gaan vormen om op nationaal niveau en in de parlementen van de twee territoriale entiteiten – de Servische Republiek en de moslim-Kroatische federatie – meerderheidsregeringen te vormen; deze onderhandelingen beloven bij voorbaat moeizaam en langdurig te worden.

Bij de drie etnische gemeenschappen hebben de nationalisten tot diepe teleurstelling van de internationale gemeenschap meer stemmen gekregen dan was verwacht. Dat geldt met name voor de Bosnische Serviërs en de Bosnische Kroaten. De Bosnische moslims verdeelden hun stem over twee grote partijen, de nationalistische Partij van Democratische Actie SDA en de sociaal-democratische partij van Zlatko Lagumdzia, de enige grote partij in Bosnië die zich inzet voor een multi-cultureel samenleven. In de strijd om de 24 zetels van het Bosnische parlement die zijn gereserveerd voor de moslim-Kroatische federatie wonnen de sociaal-democraten 27,3 procent van de stemmen en de SDA 27,1 procent. De Partij van Bosnië-Herzegovina van de vroegere Bosniscvhe premier Harisd Silajdzic kreeg 15,6 procent. De belangrijkste nationalistische partij van de Bosnische Kroaten, de HDZ, kreeg 19,3 procent – de stemmen van het overgrote deel van de Bosnisch-Kroatische kiezers. In de verkiezingen voor de veertien Servische zetels van het Bosnische parlement kreeg de fel nationalistische Servische Democratische Partij 39,5 procent van de stemmen. De twee Bosnisch-Servische partijen die door de internationale gemeenschap worden gesteund, de Partij van Democratische Vooruitgang van de econoom Mladen Ivanic en de partij van premier Milorad Dodik van de Servische Republiek, eindigden met respectievelijk 15,3 en 10,7 procent op grote achterstand.

In de verkiezingen voor het parlement van de moslim-Kroatische federatie kreeg de SDA 26,8 procent; de sociaal-democraten kregen 26,1 procent en Silajdzic' partij kreeg 14,9 procent.

De kandidaat van de Servische Democratische Partij voor het presidentschap van de Servische Republiek, Mirko Šarovic, slaagde er net niet direct in te worden gekozen: hij kreeg 49,8 procent van de stemmen. Dodik kwam met 25,8 procent op de tweede en Ivanic met 8,6 procent op de derde plaats.