Duivesteijn (PvdA) wil ruk naar links

De Partij van de Arbeid moet zich voor een volgende kabinetsperiode richten op samenwerking met partijen die progressief beleid nastreven. Naast D66 hoort daar GroenLinks bij, maar mogelijk ook de ChristenUnie, de samenwerkingsvorm van GPV en RPF.

Dit pleidooi doet de vice-voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, A. Duivesteijn, in een artikel in het blad van de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk instituut van de PvdA. Hij roept partijen op van onderen af `gestaag' aan een gezamenlijk programma te gaan werken.

Duivesteijn ziet geen ruimte voor een links kabinet, maar acht een kabinet op basis van wat hij noemt een `progressief akkoord' wel mogelijk. ,,Ik schat de kansen van een coalitie met een progressief regeerakkoord groter in dan ooit''. Duivesteijn baseert zich daarbij vooral op het gegeven dat GroenLinks geleidelijk aan meer gericht is op regeringsverantwoordelijkheid.

Met zijn pleidooi keert Duivesteijn zich tegen voortgezette samenwerking van de PvdA met de VVD. Volgens de PvdA'er is paars een `werkbare formule' om zakelijke afspraken te maken, maar kan met de VVD geen progressief programma worden verwezenlijkt. In zijn ogen is de VVD ,,te zeer verknocht aan een naar rechts overhangende interpretatie van het eigen ideologisch gedachtengoed''.

Duivesteijn vindt op dit moment ook geen samenwerking mogelijk met het CDA, zoals hij eerder heeft bepleit. Hij betwijfelt of binnen het huidige CDA ruimte is voor een sterke sociale stroming. Volgens hem volgt het CDA ,,een onheldere koers'' en ,,manoeuvreert het zich telkens in een spagaat tussen progressief en VVD''. Hij ziet meer perspectief in samenwerking met de ChristenUnie, die in de Tweede Kamer op een aantal terreinen eenzelfde lijn volgt als progressieve partijen.

In de PvdA wordt tot nu toe nog geen openlijk debat gevoerd met wie de partij na de verkiezingen van 2002 moet samenwerken. Fractieleider Melkert heeft eerder wel eens aangegeven dat hij voortgezette samenwerking met de VVD mogelijk acht zonder zich hierop vast te leggen.