Asielwet door Eerste Kamer

De Eerste Kamer is gisteren met een meerderheid van 44 tegen 28 stemmen akkoord gegaan met de Vreemdelingenwet van staatssecretaris Cohen (Justitie). De fracties van CDA, GroenLinks en SP stemden tegen.