Akkoord ziekenhuizen, specialisten

De landelijke organisaties van ziekenhuizen en medisch specialisten zijn het na drie jaar onderhandelen eens geworden over een eigen arbeidsovereenkomst voor specialisten die in dienst van ziekenhuizen werken.

Het akkoord voorziet op basis van een vast uurloon – dat in zes stappen oploopt van 56,50 gulden tot 98,50 gulden – in een basissalaris van 230.647 gulden per jaar bij een werkweek van 45 uur. Opslagen zijn mogelijk bij veelvuldige avond- en nachtdiensten, managementstaken en waarnemingen. De specialist tot 55 jaar heeft elk jaar recht op dertig vakantiedagen en tien vrije dagen voor bij- en nascholing; 55-plussers kunnen kiezen tussen minder diensten, kortere werkweek en meer vakantiedagen. Ook krijgen de specialisten een jaarlijkse vergoeding van tienduizend gulden voor de aan hun functie verbonden kosten, zoals het lidmaatschap van een beroepsvereniging.

De nieuwe cao moet op 1 maart ingaan. Er is naar schatting zo'n 150 miljoen gulden extra nodig. Over de financiering praten de ziekenhuizen nog met minister Borst (Volksgezondheid).

De vereniging van ziekenhuizen NVZ legt het akkoord volgende maand aan haar leden voor. De specialistenbonden LAD en OMS doen dat begin volgend jaar. Over deze regeling van de arbeidsvoorwaarden, waarvoor de ziekenhuizen in 1997 het ontwerp leverden, hebben de partijen drie jaar onderhandeld. Op dit moment vallen artsen, met uitzondering van kinderartsen, die in loondienst van het ziekenhuis werken nog onder de algemene cao voor het ziekenhuispersoneel. Daarin kon volgens de partijen niet voldoende rekening worden gehouden met de aparte positie van artsen in ziekenhuizen.

Volgens de drie partijen vormt de nieuwe cao een `goed financieel alternatief voor de vrije praktijk'. Zij sluit volgens de onderhandelaars aan bij de wensen van veel specialisten die in deeltijd willen werken.

Voor specialisten die in aanmerking willen komen voor het basishonorarium betekent de regeling een uitbreiding van de werkweek tot maximaal 45 uur. Volgens de ziekenhuizen past dit bij de hoogte van het inkomen. De huidige ziekenhuis-cao kent een werkweek van 36 uur. Het is de bedoeling dat uiterlijk 1 maart 2002 alle artsen in de ziekenhuizen voor wie nu nog een andere cao geldt, onder de nieuwe regeling vallen.

In ziekenhuizen werken op dit moment naar schatting zo'n 1.500 van de ongeveer 6.500 specialisten volledig in loondienst. Daarnaast zijn er nog zo'n 700 specialisten die een speciale vorm van dienstverband hebben.