75 JAAR KRO

Drie wakkere mannen die het gezicht van de KRO in de jaren zestig in hoge mate bepaalden: Aad van den Heuvel, Frits van der Poel en Ed van Westerloo (van links naar rechts op de foto), bekend van de controversiële actualiteitenrubriek Brandpunt. Het programma was in 1960 begonnen als een maandelijks magazine met wat brave reportages, een politiek commentaar van Henk Neumann en een stichtelijk woord van monsigneur Bekkers. Maar na twee jaar begon de rubriek onder leiding van Richard Schoonhoven mee te varen op de maatschappijkritische stroom van die jaren. Regelmatig werd meegedeeld dat een bewindsman niet bereid was gevonden naar de studio te komen – en dan kwam er een lege stoel in beeld. Allengs ontstond er zelfs een vaste, verontwaardigde uitsmijter. Dan sprak de presentator, strak in de camera kijkend, een satirisch commentaartje op het laatste nieuws en eindigde op boze toon met de woorden: ,,Dit was Brandpunt, goedenavond.''

Veel van wat toen nog onbedaarlijk vooruitstrevend werd gevonden, laat zich nu in kort bestek niet meer navertellen. Typerend was in elk geval een reportage over de val van kabinet-Cals in 1966, door toedoen van KVP-fractieleider Schmelzer, waarin de verslaggevers Ad Langebent en Ed van Westerloo duidelijk lieten doorschemeren dat ze onthutst waren over het einde van de rooms-rode coalitie. Dat leidde tot fel protest binnen het katholieke volksdeel. En de achterban zag het allemaal sidderend aan.

In veler ogen was Brandpunt `een socialistische troep', aldus A.F. Manning in het gedenkboek Zestig jaar KRO. Maar veel viel er niet aan te doen, want ook de toenmalige omroepvoorzitter H.W. van Doorn was naar links opgeschoven. Hij was KVP'er, net als alle voorgaande KRO-voorzitters, maar verhuisde in 1968 naar de Politieke Partij Radicalen van een groep KVP-spijtoptanten. Van Doorn liet Brandpunt begaan. Wel ontsloeg hij Frits van der Poel toen die, eveneens in 1968, in zijn eigen praatprogramma een grap over een mogelijke zwangerschap van prinses Christina wilde maken en ook van plan was het VPRO-naaktmodel Phil Bloom gekleed te interviewen, tegen de achtergrond van een tribune met blootpubliek. Er waren grenzen, ook in de jaren zestig, en zeker bij de KRO.