VS: bossen meetellen bij CO2-beleid

De Verenigde Staten hebben op de VN-klimaatconferentie een voorstel gepresenteerd dat bosrijke landen toestaat hun uitstoot van broeikasgassen op een hoger niveau te handhaven dan in Kyoto leek te zijn afgesproken.

De Amerikanen menen dat de omstandigheid dat bossen en landbouwgronden CO2 absorberen moet worden verdisconteerd in de verplichtingen die de rijke landen in 1997 in het Japanse Kyoto op zich hebben genomen om hun uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Daarom stelde de Amerikaanse delegatieleider Frank Loy gisteren voor dat alle staten met voldoende bos en landbouwgrond (ook wel `sinks' genoemd) ruim eenderde van die geschatte absorptiecapaciteit van hun Kyoto-verplichtingen zouden mogen aftrekken. Volgens de Amerikanen is dit niet in strijd met `Kyoto'.

Milieuorganisaties wezen het voorstel onmiddellijk van de hand als `vals spel'. Volgens hun is het niet de bedoeling van het akkoord van Kyoto om sinks mee te tellen. Bovendien zouden er te veel onzekerheden kleven aan de manier waarop zulke zaken moeten worden berekend.

De Europese Unie, die tot dusverre een verklaard tegenstander is geweest van het meetellen van sinks, onthield zich nog van een reactie. Vorige week wees de EU een eerder voorstel van de VS, Canada en Japan om de sinks mee te tellen vrijwel onmiddellijk af.

Ook op een ander punt kwamen de Verenigde Staten en de Europeanen gisteren met elkaar in botsing op de conferentie in Den Haag. Nadat president Chirac kritiek had geuit op de Amerikanen wegens hun hoge energieverbruik, liet Loy gisteren weten dat Chirac kennelijk niet op de hoogte was van de inspanningen die de VS zich getroosten om energie te besparen. ,,We doen een hoop en ik denk eerlijk gezegd dat president Chirac dat niet wist'', aldus Loy.

Chirac, die gisteren als voorzitter van de EU een rede hield op de conferentie, herinnerde de afgevaardigden er aan dat de VS goed zijn voor een kwart van de mondiale uitstoot van CO2. Ook hield hij de VS voor dat een Amerikaan door zijn levenswijze gemiddeld drie keer zoveel energie verbruikt als een Fransman. Loy sprak deze feiten overigens niet tegen.