Testen op BSE enorme klus

Van de bijna één miljoen in Nederland geslachte runderen zijn er dit jaar 1.200 getest de gekkekoeienziekte BSE. Vanaf 1 januari moeten het er van de Europese Commissie in Nederland zeker 12.000 worden.

De bedoeling is om `risicodieren' te testen. Dat zijn dieren die neurologische verschijnselen vertonen en naar noodslachterijen zijn overgebracht, of die op de boerderij zijn overleden en dan als karkas bij het destructiebedrijf terechtkomen.

Een aanvullend voorstel van de Europese commissarissen David Byrne (gezondheids- en consumentenbescherming) en Franz Fischler (landbouw) om alle geslachte runderen boven een nog te bepalen leeftijd op BSE te onderzoeken, is in discussie. Het ligt voor de hand om te denken aan dieren ouder dan twee of drie jaar, want BSE wordt op zijn vroegst drie jaar na de besmetting bij de dieren zichtbaar, maar de besmetting is na ongeveer twee jaar met een test vast te stellen.

In de reguliere slacht werden in 1999 in Nederland 940.000 koeien gedood. Daaronder zijn behalve jonge meststieren en vaarzen 671.000 volwassen koeien. Als het verregaande voorstel van Byrne (alle koeien boven zekere leeftijd) wordt uitgevoerd, zouden in Nederland al snel honderdduizenden tests nodig zijn.

In Nederland voeren laboranten van ID-Lelystad, een onderzoeksafdeling van het ministerie van Landbouw, de BSE-tests uit. Keurmeesters van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) en van het destructiebedrijf Rendac verzamelen hersenweefsel van de te onderzoeken koeien en sturen dat naar Lelystad. ID-Lelystad gebruikt sinds deze zomer een nieuwe test van het Zwitserse bedrijf Prionics die binnen 8 uur een uitslag geeft. Vroeger duurde een veel bewerkelijker test een week. Volgens de woordvoerster van ID-Lelystad kunnen drie tot vier laboranten de 12.000 tests uitvoeren. De test bestaat uit een scheiding van eiwitmateriaal uit het hersenweefsel en een antilichaamtest op de ziekmakende eiwitten (prionen). ID-Lelystad heeft bij Europese Unie een eigen test aangemeld die behalve op antilichamen ook op de structuur van het eiwit test.