OESO: lagere uitkering

De Nederlandse regering moet de sociale uitkeringen verlagen en de drempel verhogen om voor een uitkering in aanmerking te komen. Op die manier kan het reservoir aan niet-werkenden worden aangesproken en kan de krappe arbeidsmarkt worden ontlast.

Dit schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vandaag in haar halfjaarlijkse rapport over de internationale economie, de Economic Outlook. De OESO is de club van 29 rijke industrielanden.

De Nederlandse economie zal volgens het rapport een sterke groei blijven vertonen, in ieder geval tot en met 2002. Dit jaar groeit de economie met 4,5 procent, volgend jaar met 3,9 procent en in 2002 met 3,5 procent. Tegen die tijd is de werkloosheid gedaald tot 2,3 procent.

Daarmee blijft de Nederlandse economie een van de snelst groeiende van de volwassen industrielanden. In de Verenigde Staten zal de groei terugvallen tot 3,3 procent in 2002 en in het eurogebied gemiddeld tot 2,8 procent.

Mede door de BTW-verhoging die volgend jaar de invoering van het nieuwe belastingstelsel vergezelt, zal de inflatie oplopen tot gemiddeld 4,1 procent, om vervolgens in 2002 te dalen tot 2,5 procent. De OESO noemt de term `oververhitting' in dit verband niet, maar wijst wel op het gevaar dat de looneisen sterker zullen oplopen dan verwacht. In 2002 verwacht de organisatie dat de compensatie van werknemers een reële groei van 2 procent zal laten zien. Dit houdt een nominale loonstijging in van 4,5 procent. ,,Het belangrijkste risico'', zo schrijft de OESO, ,,is dat loonmatiging niet zo effectief is als in de projecties wordt aangenomen.''

De OESO gaat er van uit dat ondanks de kosten van het belastingplan, die worden geraamd op 0,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp), er ook volgend jaar een overschot zal zijn op de begroting. De organisatie maant de Nederlandse regering om alle toekomstige meevallers niet aan te wenden voor extra uitgaven of lastenverlichting, maar om er de staatsschuld mee af te lossen.

Verrassend is dat de OESO haar schatting voor de potentiële groei van de Nederlandse economie flink heeft verhoogd. Een jaarlijkse groei van 3,5 procent wordt nu voor Nederland gezien als houdbaar op de lange termijn.

NIEUWSANALYSE: Pagina 19