Melkert: PvdA niet arrogant

PvdA-fractieleider Melkert spreekt het verwijt van D66 tegen dat de PvdA zich als regeringspartij `arrogant' gedraagt. Ook weerspreekt Melkert de kritiek van de VVD dat de PvdA teveel functies in het openbaar bestuur opeist.

Volgens Melkert heeft de PvdA de ambitie om ,,zich zelfbewust maar bescheiden in dienst te stellen van het algemeen belang'', zo zei hij gisteren op een PvdA-bijeenkomst in Nieuwegein. Bij de toewijzing van functies geldt volgens hem de pluriformiteit van de Nederlandse democratie. En daarbij geldt volgens Melkert gelijkwaardigheid van partijen.

D66-fractieleider De Graaf verweet de PvdA machtsarrogantie met een verwijzing naar een uitlating van Melkert die de eigen PvdA-plannen voor een nieuw verzekeringsstelsel als maatgevend zou hebben aangeprezen, ,,vooral ook omdat ze van ons komen''. Volgens Melkert had hij die uitlatingen ,,zo niet gezegd of bedoeld'', maar wilde hij alleen benadrukken dat de argumenten van de PvdA voor inkomensafhankelijke ziektekostenpremies ,,ook zwaar wegen omdat we het eens moeten worden binnen de coalitie''. Met dit standpunt neemt de PvdA binnen de coalitie een minderheidspositie in.

Melkert riep de VVD op ,,de klaagzangen te staken'' over vermeende onderbedeling bij openbare functies in het openbaar bestuur. Volgens hem is daarvan geen sprake en volgt de PvdA als het gaat om burgemeestersbenoemingen de stem van de gemeenteraad. ,,Belangrijker dan de juiste kleur is steeds het respect voor het oordeel van de gemeenteraad'', zei hij. Melkert verklaarde daarom ook geen boodschap te hebben aan de mening van VVD-fractieleider Dijkstal dat staatssecretaris Cohen (Justitie) geen burgemeester van Amsterdam kan worden omdat hij zijn werk in Den Haag moet afmaken.

Melkert noemde het overigens van het grootste belang dat alle partijen zich inspannen om de waardering voor publieke functies op peil te houden. Hij vond het verder ,,ronduit verrassend'' dat GroenLinks geen gekwalificeerde kandidaten kan leveren voor de burgemeesterspost in Nijmegen.