Hof zoekt praktische oplossing

Het Hooggerechtshof van Florida zoekt naar een praktische oplossing die het mogelijk maakt dat eerder ongeldig verklaarde stemmen wel meetellen, zonder dat de staat te laat is om een rol te spelen bij het aanwijzen van de volgende president van de Verenigde Staten.

Dat valt af te leiden uit de aard van de vragen die de zeven leden van het Supreme Court in Tallahassee gistermiddag stelden aan de advocaten van presidentskandidaten Bush en Gore. Omdat de argumenten voor en tegen het met de hand hertellen van de stemmen in drie kiesdistricten al in het weekeinde schriftelijk waren uitgewisseld, gaf het Hof nauwelijks gelegenheid tot verdere pleidooien. Het gebruikte de tijd om een groot aantal praktische en juridische vragen aan de advocaten te stellen.

De Republikeinen verdedigden het bestuur van Florida dat de wet van de staat zo leest dat alle stemresultaten vorige week dinsdag binnen moesten zijn. Alleen de poststemmen mochten tot vrijdag jongstleden binnenkomen. De handmatige hertelling waar drie kiesdistricten toe hebben besloten, noemden zij een ,,proces vol fouten, met kans op politiek kattenkwaad''.

De Democraten verdedigden de stelling dat de wetten van Florida een onopgelost conflict in zich dragen: de stemmen moeten een week na de verkiezingsdag binnen zijn uit de districten, maar de wet staat ook handmatige hertelling toe in geval van machinestoringen of van twijfel of de wil van de kiezers wel helemaal tot uitdrukking is gekomen. Die hertelling kan langer duren dan een week. In enkele districten zijn ongewoon veel stemmen ongeldig verklaard wegens onduidelijke of te veel gaatjes in de ponskaarten. Het is aan u, Hof, een compromis tussen deze twee wettelijke regels te vinden, betoogde de voornaamste advocaat van de Democraten, David Boies.

De rechters leken het doel te onderschrijven zoveel mogelijk alle stemmen een kans te geven, maar vroegen zich af hoe Florida toch het nationale tijdschema kan respecteren. Florida moet zijn 25 kiesmannen hebben aangewezen wanneer het College van Kiesmannen op 18 december een president aanwijst.

Gezien het recht dat iedere kandidaat heeft beroep aan te tekenen tegen de officiële uitslag die de staat Florida vaststelt, tekende zich terugrekenend een extra teltermijn af die rond 12 december afloopt. Dat zou de drie kiesdistricten die nu nog tellen (Miami Dade, Broward en Palm Beach) de gelegenheid geven hun handtelling af te maken. Voorwaarde is wel dat zij niet opnieuw door kort gedingen van het werk worden gehouden, stelden advocaten namens die districten. De Republikeinen hebben aanhoudend getracht de handmatige telling te doen verbieden.

    • Marc Chavannes