Geen nieuwe ronde in district Palm Beach

Een rechter in Palm Beach zegt dat hij zich wettelijk niet bevoegd acht een geheel nieuwe verkiezing in het district uit te schrijven. Alleen de gekozen volksvertegenwoordigers van de staat kunnen dat doen.

Een aantal burgers had om nieuwe verkiezingen gevraagd omdat zij menen dat zij geen gebruik hebben kunnen maken van hun kiesrecht doordat de zogenoemde vlinderbiljetten verwarrend waren. Het is niet uitgesloten dat de Democraten deze burgers zullen aanmoedigen die zaak ook hogerop voor de rechter te brengen. Het zou de enige weg naar een overwinning voor Al Gore kunnen zijn. Naar verluidt hebben duizenden burgers zich vergist en per ongeluk op de rechtse kandidaat Pat Buchanan gestemd. Als zij hun vergissing inzagen en alsnog ook het gaatje naast de naam Gore doorpikten, zoals velen lijken te hebben gedaan, werd hun stembiljet ongeldig.

De telling met de hand vordert gestaag maar langzaam in de drie districten. Een econoom van de universiteit van Wisconsin in Madison, Bruce Hansen, heeft de resultaten van die hertellingen geëxtrapoleerd. Zijn conclusie is dat Gore daar ongeveer 600 extra stemmen aan zal overhouden. Bush heeft na de telling van de overzeese stemmen en de officiële telling van vorige dinsdag een voorsprong van 930 stemmen. Uitzondering volgens Hansen: alleen als de ponskaarten met een deukje (`dimple'), maar geen losgescheurde hoekjes worden meegeteld, maakt Gore statistisch kans op 916 extra stemmen. Dan komt hij dicht bij Bush' aantal.

De Democraten vroegen het Supreme Court in dit verband om regels te geven voor het interpreteren van stembiljetten met onvolledige gaatjes.