Extra geld voor opleiden politieagenten

Het Landelijk Selectie- en Opleidingscentrum Politie (LSOP) in Apeldoorn krijgt alsnog voldoende geld om meer agenten op te leiden.

Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) zegde dat gisteren toe tijdens een overleg met de Tweede Kamer over zijn begroting.

Alle fracties hadden het eerder onaanvaardbaar genoemd dat het LSOP nu al door zijn budget heen is, terwijl het centrum wordt geacht méér agenten moderner op te leiden als gevolg van een convenant dat de minister en de korpsbeheerders vorige zomer hebben afgesloten. Dat convenant houdt onder meer in dat er deze kabinetsperiode 3.400 agenten extra instromen. Het beschikbare budget, dat voor dit jaar nog 185 miljoen bedraagt, wordt volgend jaar echter verlaagd naar 141,6 miljoen gulden. Voor de vernieuwing van het politie-onderwijs is dit jaar tien miljoen gulden beschikbaar, maar voor de komende twee jaar niets meer. Voor dat vernieuwingsproces is volgens berekeningen van het LSOP 174,2 miljoen gulden nodig. Daarnaast is nog niet voorzien in de aanpassing van de huisvesting van het centrum, dat normaliter zo'n 1.200 agenten in opleiding had, nu op rond 2.000 zit en naar 3.400 moet. ,,Evident is dat de organisatie daarmee onder uitzonderlijke druk staat,'' zegt woordvoerder Beljon van het LSOP.

Het centrum wordt ook geacht vervolgonderzoek te verzorgen voor specialisten in de politiekorpsen, zoals financieel rechercheurs, jeugd- en zedenrechercheurs en voor agenten die zich specifiek bezighouden met bijzondere opsporingsmethoden, conflict- en crisisbeheersing. Daarvoor was vorig jaar nog 36 miljoen beschikbaar, volgend jaar echter 5 miljoen. Tot grote onvrede van alle fracties in de Tweede Kamer heeft deze situatie er al toe geleid dat kandidaatrechercheurs de deur is gewezen.

Hoeveel minister De Vries extra nodig heeft om de financiële tekorten bij de landelijke politieschool te dichten, is nog niet duidelijk. Beljon denkt aan een bedrag tussen de 200 en 300 miljoen gulden.