Consument minder optimistisch

Het optimisme van de Nederlandse consument is in de maand november enigszins getemperd. Niettemin blijft het consumentenvertrouwen op een hoog niveau. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De indicator voor het consumentenvertrouwen daalde ten opzichte van oktober met 6 punten tot 17. Een groot deel van de afname is te verklaren uit seizoensinvloeden. De koopbereidheid nam ook iets af. Dit komt vooral doordat consumenten hun eigen financiële situatie als minder rooskleurig zien dan in voorgaande maanden. De inflatie speelt hierin een rol, evenals het economische klimaat, dat volgens de ondervraagden minder gunstig is dan voorheen.