Commissaris Pink beslist niet over Tas

Een tweeledig belangenconflict heeft waarnemend president-commmissaris T. Stehouwer van automatiseerder PinkRoccade gedwongen zich buiten de besluitvorming over de aankoop van concurrent Tas te houden.

Stehouwer bezit niet alleen bijna 1 procent van de aandelen van Tas (waarde: 3,8 miljoen gulden), maar was tot 1 september tevens president-commissaris van dit bedrijf. Op 9 oktober deed Pinkroccade een openbaar bod op Tas.

Het komt zelden voor dat een (president-)commissaris van een grote onderneming zich wegens belangenconflicten buiten de besluitvorming houdt en dat de betrokken onderneming daarvan ook melding maakt.

Stehouwer: ,,Ik heb in mei of juni een keer tegen de directies van Pinkroccade en Tas gezegd: zouden jullie niet eens gaan praten.'' Vervolgens heeft hij naar eigen zeggen de keuze gemaakt voor zijn commissariaat bij Pinkroccade en zich daar buiten de beluitvorming gehouden. ,,Ik vergader niet mee over de overnameplannen van Tas, heb ik gezegd. Ik wil de notulen ook niet.''

Stehouwers belang van 826.969 Tas-aandelen en zijn afzijdigheid bij de beluitvorming staan in het biedingsbericht van Pinkroccade met de voorwaarden voor het bod op Tas. Ook twee andere beslissers hebben Tas-aandelen, zo blijkt uit het biedingsbericht: commissaris G. Spaan heeft er 5.702, directeur W. Middelburg 11.962.

Het aandelenbelang van Stehouwer staat niet vermeld in het laatste jaarverslag van Tas en evenmin in het prospectus waarmee Tas in 1998 naar de Amsterdamse beurs ging. Publicatie in het jaarverslag van persoonlijke belangen van commissarissen en bestuurders wordt wel aanbevolen, maar is niet verplicht. ,,Bij Tas bestaat heel erg de neiging tot geheimzinnigheid, als je wettelijk bepaalde informatie niet hoeft te geven'', zegt Stehouwer over het verschil in de informatieverschaffing. ,,Bij Pinkroccade zei het bestuur: openheid, geen gezeur.''

Stehouwers voorganger als president-commissaris, W. Scherpenhuijsen Rom, trad begin dit jaar af na beschuldigingen van een belangenconflict bij de overname van automatiseringsbedrijf ASZ. Pinkroccade kocht het bedrijf van sociale-zekerheidsuitvoerder Gak. Als voorzitter van de toezichthouders op de sociale zekerheid moest Scherpenhuijsen Rom ook een oordeel vellen over de gang van zaken bij het Gak.

    • Menno Tamminga