Cameratoezicht op de Wallen

Het publiek van de Amsterdamse Wallen en de Nieuwendijk zal binnenkort in de gaten worden gehouden met camera's. Het Amsterdamse gemeentebestuur heeft, naar nu bekend is geworden, vorige week dinsdag ingestemd met de nota `Inzoomen op Veiligheid' waarin onder meer het juridische kader van vier cameraprojecten is aangegeven. Vooralsnog gaat het om vier experimenten, die over een half jaar en opnieuw over een jaar zullen worden geëvalueerd. Volgende week beslist de gemeenteraad over het cameratoezicht.