Brussel haalt een streep door de scheepvaart-cv's

De Europese Commissie heeft een streep gehaald door twee Nederlandse steunmaatregelen. De verlenging van de fiscaal aantrekkelijke regeling voor investeringen in de zeescheepvaart is onrechtmatig en de accijnskorting op zwavelarme diesel voor vrachtrijders moet voor alle dieselrijders gaan gelden.

Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over de aanpassing van enkele belastingwetten in verband met de stelselherziening per 1 januari 2001. De veto's van de Commissie kosten de Nederlandse staat enkele honderden miljoenen guldens extra.

Staatssecretaris Bos (Financiën) meldde dat de Europese Commissie de overgangsregeling voor zogenoemde scheepvaart-cv's niet zal goedkeuren. Daarom heeft Nederland de regeling niet aangemeld. Bos had zowel voor film- als voor scheepvaart-cv's een overgangsregeling in petto die moest voorkomen dat het fiscale voordeel voor investeerders per 1 januari zou verdwijnen.

Bos werkt nu aan een nieuwe steunmaatregel voor de noodlijdende scheepvaartsector. Hij geeft de voorkeur aan een `fiscale subsidie' voor rederijen in Noord-Nederland, die het meest gebruik maken van de huidige regeling, en wil die inpassen in de zogenoemde Europese steunkaart. Rederijen zouden bijvoorbeeld een ruimere investeringsaftrek kunnen krijgen of meer mogelijkheden om hun bedrijfspanden fiscaal aantrekkelijk af te schrijven.

Mocht Brussel ook problemen hebben met de steunkaart-maatregelen, dan wil Bos uitwijken naar meer algemene maatregelen. Hij wil dan extra investeringen doen in de infrastructuur (bruggen, kanalen) of een algemene fiscale maatregel invoeren waar ook andere sectoren van profiteren.

Ook het akkoord dat het kabinet in september sloot met de transportsector over een accijnsverlaging op zwavelarme, milieuvriendelijke diesel is afgekeurd. Brussel wil alleen akkoord gaan met een korting op de dieselprijzen als deze gaat gelden voor alle dieselrijders. Vanaf 1 januari krijgen dieselrijders een korting van 8,5 cent per liter aan de pomp.