75 JAAR KRO

Voor de kinderen waren er de programma's van Rosemarie Lippes en Wim Quint, de zieken werd een hart onder de riem gestoken door Alex van Wayenburg, het grote zaterdagavondamusement was in handen van Alexander Pola en Jan de Cler en voor de muziek had de KRO het dansorkest van Klaas van Beeck. Maar qua nestgeur ging er in de jaren vijftig weinig boven Moeders wil is wet, het wekelijkse verzoekplatenprogramma voor de huisvrouw, samengesteld en gepresenteerd door Mia Smelt (hier op een foto uit die tijd met omroeper Peter Niehof).

Mia Smelt werkte bij een kerkblad, kwam als stem naar de KRO en begon daar in 1947 haar legendarische programma, naar een voorbeeld van de BBC. In elke uitzending werden de muzikale wensen van inwoonsters uit drie gemeenten ingewilligd, waarbij de betrokken dames ook iets over hun woonplaats mochten vertellen. Tussen de verzoekplaten door besteedde Moeders wil is wet bovendien aandacht aan alle zaken die voor de katholieke huisvrouw van belang werden geacht. Of een wasmachine een overbodige luxe was, bijvoorbeeld, en of dames zonder hoed naar de kerk mochten.

Maar een kookrubriek of een naaicursus heeft Mia Smelt nooit in haar programma opgenomen; die aspecten van het huisvrouwenbestaan liet ze liever over aan de AVRO-dames Lotgering-Hillebrand en De Leeuw-van Rees. In de loop van de jaren zestig werden er trouwens ook andere kwesties aan de orde gesteld. Soms ging het zelfs over gewetensnood bij een abortus. Zo lang het besprokene maar binnen de richtlijnen van de katholieke kerk bleef.

En al die jaren bleef Moeders wil is wet populair. ,,Het is één van de best geslaagde KRO-programma's geweest,'' aldus A.F. Manning in het gedenkboek Zestig jaar KRO, ,,met een opmerkelijk lange levensduur.''

Maar bij haar afscheid, toen ze 60 werd, moest Mia Smelt met spijt vaststellen dat haar publiek steeds ouder was geworden en ook steeds minder talrijk. Van de twee miljoen die halverwege de jaren zestig luisterden, was in 1974 nog maar een kwart over. ,,In de loop der jaren zijn veel vrouwen gaan werken,'' zei ze in een afscheidsinterview. ,,Dus die zijn er nu niet meer.''

(Tekst Henk van Gelder, foto KRO)

    • Henk van Gelder