VS wachten gespannen op besluit Hof

Amerika wacht gespannen op het oordeel van het hoogste gerechtshof in Florida dat vanavond vanaf acht uur Nederlandse tijd pleidooien zou aanhoren over de geldigheid van handmatige hertelling van stemmen.

Inzet van de rechtszaak is het presidentschap van de Verenigde Staten. In afwachting van de behandeling van de verkiezingszaak voor het Florida Supreme Court, is men in twee kiesdistricten in Florida het afgelopen weekeinde verder gegaan met het hertellen met de hand van de stemmen, die op 7 november werden uitgebracht. Een derde district zou vandaag beginnen, nadat machinaal de probleemstemmen waren geïdentificeerd.

Nadat alle stemmen geteld waren, ook de overzeese, had George W. Bush volgens de informele resultaten een voorsprong van 930 stemmen. Een aanwijzing van het hoogste gerechtshof van Florida belette het bestuur van de staat Bush zaterdag officieel als winnaar uit te roepen. Over de poststemmen zijn beide partijen nog in felle debatten gewikkeld; beide kanten menen er aan te kort te zijn gekomen.

Amerikaanse commentatoren begonnen het afgelopen weekeinde scenario's te schetsen, die tot in het volgend voorjaar doorlopen. Sommige parlementsleden in Florida overwegen zelf de 25 cruciale kiesmannen van de staat aan te wijzen als de juridische procedures nog lang gaan duren. In het Huis van Afgevaardigden in de nationale hoofdstad Washington gaat men al na hoe daar zo nodig de ontstane impasse zou kan worden doorbroken, in overeenstemming met Grondwet en traditie.

Terwijl beide partijen het afgelopen weekeinde hun pleitnota's inleverden bij het Hof in Tallahassee, bleven Republikeinse woordvoerders de hertellingen met de hand verdacht maken. Zij noemen die ,,selectief, willekeurig en onbetrouwbaar''. De keuze voor enkele sterk Democratische kiesdistricten levert naar hun mening strijd op met het gelijkheidsbeginsel uit de Amerikaanse Grondwet.

De Republikeinse gouverneur van Montana, die George W. Bush te hulp schoot in het PR-offensief, zei: ,,Al Gore's aanhangers willen zo graag de uitslag van deze verkiezingen naar hun hand zetten, dat zij minder geïnteresseerd zijn in nauwkeurigheid dan in het veranderen van de regels, om de stemmen te produceren die zij nodig hebben.''

De Democraten zeggen dat Republikeinen met hun neus op iedere handeling in de hertellingslokalen staan. Zij wijzen er bovendien op dat de Republikeinen in andere kiesdistricten hertelling hebben aangevraagd, en daar ook van hebben geprofiteerd. Hertelling in geval van twijfel is een standaard onderdeel van de wet, ook in Texas, de staat van gouverneur Bush, zeggen zij.

Het Supreme Court van Florida zou vanmiddag om twee uur (acht uur Nederlandse tijd) beginnen met de mondelinge behandeling van de zaak. Beide partijen zouden een uur krijgen om hun standpunt mondeling toe te lichten. Naar verwachting zou het Hof wel enige tijd nemen om vonnis te wijzen.

De Democraten eisen dat de hoogste ambtenaar van Florida, secretary of state Katherine Harris, wordt gedwongen de resultaten van de handmatige hertellingen alsnog mee te rekenen, ook al heeft zij de telling formeel al afgesloten. De Democraten vragen het Hof ook criteria voor de beoordeling van de stemkaarten. De afgelopen dagen ontstond voortdurend hooglopende ruzie over de vraag of rondjes die maar gedeeltelijk uit het stembiljet waren gedrukt nu wel of niet de wil van de kiezer duidelijk maken.

Voor de volledige pleitnota's en andere juridische documenten, zie: www.flcourts.org/pubinfo/election

    • Marc Chavannes