Vakbonzen

Michèle de Waard schrijft in haar artikel `Schröder moet zich bewijzen' (NRC Handelsblad, 12 november):

,,De ouderwetse vakbonzen willen van de vakbeweging geen ANWB maken.''

Het scheldwoord `vakbonzen' in plaats van het neutrale `vakbondsbestuurders' stamt uit het blad Volk en Vaderland, en andere NSB-publicaties uit de jaren dertig. Daarom hoort het in uw krant niet thuis.

    • H. de Tollenaere