`Meer rechten ondernemingsraad'

Een ondernemingsraad moeten via een referendum het recht krijgen om zelf regelingen binnen het bedrijf ter discussie te stellen. Daarvoor heeft voorzitter H. de Vries van FNV Bondgenoten vandaag gepleit op een symposium in Utrecht. Ondernemingsraden hebben nu alleen invloed als de directie een wijzigingsvoorstel doet op een bestaande regeling. Daardoor is het initiatiefrecht zoals nu in de Wet op de Ondernemingsraden staat, eigenlijk een dode letter, aldus De Vries.