Meer macht voor president Jemen

Het Jemenitische parlement heeft gisteren met 276 tegen zeven stemmen bij één onthouding in een amendement op de grondwet de president de bevoegdheid toegekend het parlement te ontbinden en diens ambtstermijn van vijf tot zeven jaar uitgebreid. Ook de zittingstermijn van het via algemeen kiesrecht gekozen parlement is uitgebreid, van vier jaar naar zes. Het parlement wordt gedomineerd door president Ali Abdullah Salehs Algemeen Volkscongres. President Saleh is inmiddels 22 jaar aan de macht, waarvan 12 jaar in het vroegere Noord-Jemen, dat in 1990 met Zuid-Jemen fuseerde. Als het amendement in een volksstemming wordt goedgekeurd, waaraan nauwelijks twijfel bestaat, loopt Salehs huidige ambtstermijn door tot 2006.