Klimaatconferentie

De wetenschappelijke discussie over het verband tussen de uitstoot van fossiele brandstoffen en stijgende temperaturen neigt naar overeenstemming, stelt NRC Handelsblad in het hoofdartikel `Klimaatconferentie' (13 november). Dit is nogal bezijden de waarheid.

Op 1 mei 1998 is de zogenoemde Oregon Petition ondertekend door meer dan zeventienduizend klimatologen, meteorologen en andere wetenschappers, die van de uitstoottheorieën waar milieumaffiosi zoals Pronk c.s. zo graag mee zwaaien als het er om gaat de belastingbetalende burger nog weer een extra ecotaks en/of milieuheffing door de strot te duwen, geen spaan heel laten. Niet de CO2- of enige andere uitstoot is de oorzaak van bijna alle (99,9 procent) temperatuurschommelingen op aarde, maar de duur van de zogeheten zonnevlekkencycli. Processen op aarde zelf, zoals vulkanen en geisers, bepalen de resterende 0,1 procent.

    • C.B.A. Göllner