Gore: Hertellen met de hand mag

De (Republikeinse) secretary of state van de staat Florida heeft onrechtmatig gehandeld, betogen de Democraten.

In hun pleitnotitie aan het Supreme Court van Florida betogen de advocaten van de Democraten:

Dat secretary of state Katherine Harris met haar verbod op hertellen verwarring heeft gezaaid en vertraging veroorzaakt.

Harris beschikt niet over de discretionaire bevoegdheid om selectief de resultaten van handmatige hertellingen te verwerpen.

De mening van de secretary of state dat handmatige hertellingen alleen mogen in het geval dat een stemmachine niet functioneert, vindt in het geheel geen steun in de wet.

In het geval dat de secretary of state wel de discretionaire bevoegdheid heeft om onder bepaalde omstandigheden geautoriseerde handmatige hertellingen naast zich neer te leggen, dan nog heeft zij door haar preventieve verklaring dat zij in geen geval resultaten van handmatige hertellingen zal accepteren bij deze verkiezing, die discretionaire bevoegdheid misbruikt. Het kan in geen geval een gezond uitoefenen van een discretionaire bevoegdheid zijn om een resultaat te verwerpen dat zich nog niet heeft voorgedaan; geen echte afweging kan worden gemaakt als het gewicht aan één kant van de schaal nog niet is vastgesteld.

De secretary of state is uitgegaan van een onjuiste wettelijke standaard en heeft zich de rol toegeëigend die volgens de wet in Florida is weggelegd voor de Districts Stemcontroleorganen.

Bovendien zou het accepteren van de afwijzing door de secretary of state van de verzoeken van de counties om meer tijd, zodat zij hun hertellingen kunnen volvoeren, een beloning betekenen van haar eigen overtredingen en bijdragen aan vertragingen.

Het machinematig lezen van ponsstemkaarten heeft een voorspelbaar percentage aan foutmarge. In een nek-aan-nekrace kan dat percentage de uitkomst van de verkiezing beïnvloeden. De bepalingen in de wet van Florida betreffende handmatige hertelling vormen een noodzakelijke component bij het gebruikmaken van machinematig aflezen van ponsstemkaarten.

Dit Hof zou de secretary of state opdracht moeten geven de uitkomst van de hertellingen in drie counties mee te tellen of haar op zijn minst moeten instrueren het eindresultaat niet vast te stellen voordat de hertellingen zijn voltooid.

Harris heeft kafkaësk gehandeld door almaar juridische bezwaren op te werpen voor het hertellen in de counties, en deze vervolgens de schuld te geven van de daaruit voortvloeiende vertragingen.