Eurogrondwet 3

In het Handvest dient de garantie te worden opgenomen dat kleine talen worden beschermd. Bijvoorbeeld: Engels-, Frans- en anderstaligen die zich in Vlaanderen en Nederland vestigen, zouden de Nederlandse taal moeten leren.

Het Nederlands moet ook gezien worden als een werktaal binnen de Europese Unie. Daarom moet elke Europese taal bij toerbeurt aan bod komen als voertaal voor de werkgemeenschappen van de Europese Unie. Men moet niet voortdurend leuteren over democratie. Die moet in de praktijk worden toegepast en een belangrijk punt is en blijft de bescherming van de kleine talen, zoals het Nederlands.

    • Thomas Triphon