Eurogrondwet 1

In het Handvest dient een clausule te worden opgenomen die luidt: Iedere mens met of zonder blijvende functiebewerking is gelijkwaardig en heeft recht op dezelfde behandeling door de overheid.

Toelichting: Door de sterk toenemende vergrijzing en door het toegenomen verkeer neemt het aantal blijvend gehandicapten snel toe. De Nationale Gehandicapten Raad in Utrecht rekent met meer dan 10 procent van de bevolking (in Nederland) die een blijvende handicap heeft en als zodanig extra recht op een volledige gelijkwaardige behandeling heeft.

    • Namens het Platform Gehandicapten Son
    • P. Smits van Waesberghe