De Graaf hekelt arrogantie PvdA

De PvdA en de VVD zetten de samenwerking in de tweede paarse coalitie nodeloos onder druk door te veel aandacht te vestigen op incidenten. D66-leider Th. de Graaf stelde dit gisteren in zijn afsluitende toespraak voor het tweedaagse D66-congres in Noordwijkerhout.

De Graaf verzette zich met klem tegen een klimaat waarin politiek verwordt tot een ,,grote worstelpartij''. De D66-leider richtte zijn kritiek met name op de PvdA die zich schuldig zou maken aan machtsarrogantie: ,,De houding [van de PvdA] doet mij te veel denken aan die andere partij die vroeger zo aan de macht gebakken zat'', aldus De Graaf onder verwijzing naar het CDA.

Hij citeerde PvdA-fractieleider Melkert, die vorige week eigen plannen voor een nieuw zorgstelsel aanprees met de woorden: `Vooral ook omdat ze van ons komen.' De Graaf concludeerde hieruit: ,,Dan weet je direct weer waarom Democraten nodig zijn.''

Een overgrote meerderheid van het D66-congres aanvaardde zaterdag een motie waarin wordt bepleit dat de koning krachtens de grondwet niet langer deel uitmaakt van de regering.

Uitspraken hierover van De Graaf hebben afgelopen voorjaar veel publiciteit losgemaakt. Een motie waarin een voorkeur werd uitgesproken voor de republiek als staatsvorm, haalde geen meerderheid. De Graaf ontraadde deze motie met klem.

Met slechts enkele stemmen tegen aanvaardde het D66-congres gisteren een motie waarin wordt opgeroepen niet langer op diplomatiek niveau betrekkingen te onderhouden met het Vaticaan. Europarlementariërs van de drie paarse fracties proberen hier internationaal steun voor te krijgen. Het Vaticaan zou nu te veel maatregelen kunnen tegenhouden, zoals het stimuleren van condoomgebruik in Afrika.

Minister Borst (Volksgezondheid) haalde verder in een rede voor het congres fel uit naar critici die haar de wachtlijsten in de zorg verwijten. Deze zijn volgens haar de laatste twintig jaar geleidelijk aan ontstaan, door een te lage groei van de uitgaven voor de zorg. Met name de grootste criticaster, het CDA, is daar lange tijd als regeringspartij mede verantwoordelijk voor geweest, aldus Borst. Maar ook de huidige coalitiepartijen moeten hun bijdrage daaraan onder ogen durven zien.

Borst stak ook de hand in eigen boezem: in het eerste paarse kabinet was zij er `nog niet voldoende van doordrongen' dat er veel meer geld nodig was om in de groeiende vraag naar zorg te voorzien.