Bush: Hertellen duurt te lang

De secretary of state heeft zich geheel volgens de wet gedragen, zo betogen de Republikeinen in een reactie.

Advocaten van het Bush-kamp reageren op de Democratisch pleitrede door te betogen:

Het gerechtelijk bevel waarom gevraagd wordt is inconsistent met de tekst, structuur, en de bedoeling van de wettelijke bepalingen.

Er zijn twee wettelijke bepalingen die zeggen dat te laat ingediende kiesresulaten mogen worden genegeerd.

De tegenpartij argumenteert daarentegen dat de twee bepalingen tezamen aangeven dat de kiescommissie nooit te laat ingediende stemresultaten mag negeren, en dat de uitkomst van nationale verkiezingen voor onbeperkte tijd mag worden opgehouden in afwachting van selectieve handmatige hertellingen in individuele counties (districten).

Zelfs als de secretary gerechtigd was om kiescommissies in counties te excuseren voor het niet nakomen van de termijnen om andere redenen dan technische overtredingen, hoeft zij dit zeker niet te doen indien, zoals in het onderhavige geval, er sprake is van een ernstige nalatigheid onder omstandigheden waarover de wetgever zich ondubbelzinnig heeft uitgelaten.

Zelf bij een nek-aan-nek race vereist de wetgeving dat kiescommissies in de counties hun werk – inclusief hertellingen – afronden binnen zeven dagen na een verkiezing.

De wettelijke structuur heeft het gedrag van de secretary of state gedicteerd precies op de manier waarop zij zich gedragen gedurende de ontwikkelingen sinds de verkiezingen.

De wetten van Florida geven haar discretionaire bevoegdheid om op te treden in het geval van te laat binnengekomen verkiezingsuitslagen.

Zij heeft van haar discretionaire bevoegdheden op redelijke wijze gebruik gemaakt door verkiezingsresultaten niet toe te laten die te laat binnen kwamen door logistieke problemen bij handmatige hertellingen.

Het optreden van de secretary of state was beredeneerd en redelijk, en volstrekt in overeenstemming met de wetten van Florida.

In deze verhitte omstandigheden, waar zoveel op het spel staat voor Staat en Natie, is het essentieel dat dit Hof en al het overheidspersoneel trouw blijven aan de letter van de wet.

Volgens de wetten van de staat Florida is hier geen mogelijke andere uitkomst mogelijk voor dit Hof dat het opvatting van de secretary of state te bevestigen.