Betaald bidden bij de Taj Mahal

Blanken die klagen over racisme? Westerlingen en islamieten die protesteren tegen discriminatie? Vreemde taferelen bij de Taj Mahal.

De wereldgeschiedenis nam verrassende wendingen aan, afgelopen vrijdag. De houders van de wacht bij de poort van de Taj Mahal zijn er nog steeds onthutst van. Tegen het middaguur bestormden toeristen en moslims het wereldwonder in Agra en begonnen toespraken te houden over rechtsongelijkheid. Met moeite wist de politie de rust te herstellen en ook de volgende dag is het monument omringd door onzeker kijkende ordebewaarders, alsof elk moment een horde Europeanen en moslims kan aankomen en de hel opnieuw losbreekt.

Het begon drie weken geleden, toen de hindoe-nationalistische BJP-regering besloot de entreegelden voor alle historische monumenten in India te verhogen. Met honderd procent. Bij de Taj Mahal hangt nu nog een bordje met de oude prijzen: tien dollar voor foreign nationals en tien rupees, ongeveer twintig dollarcent, voor Indiërs, op het bord aangeduid als others.

Het gaat niet alleen om de twintig dollar die de buitenlanders voortaan moeten betalen, leggen reisagenten uit. Het gaat om de manier waarop wordt vastgesteld wie buitenlander is. Men vraagt niet naar paspoorten en identiteitspapieren, maar gaat slechts af op de huidskleur. Een blanke die met een kaartje van twintig rupees bij de toegangsdeur komt, wordt prompt geweigerd. Maar iemand met een Indiaas uiterlijk die in Amerika of Engeland woont, misschien daar geboren en getogen is, wordt zonder meer toegelaten.

Moslims sloten zich aan bij de ontevredenheid van de blanke toeristen omdat zij vroeger gratis toegang hadden op de vrijdagen, voor het speciale gebed in dit van oorsprong moslim-monument. Maar ook dat is sinds 24 oktober veranderd: een kaartje moeten ze kopen, om te mogen bidden.

Een andere regel die werd ingesteld was het verbod voor auto's en bussen om vlakbij de poort van de Taj Mahal te komen. Om de gevolgen van de luchtvervuiling te verminderen, moet op twee kilometer afstand worden geparkeerd. Gunstig voor de kameelhouders die de toeristen naar de ingang vervoeren, maar de kamelen liggen nu lui te dutten in de zon. Ook de verkopers van miniaturen en marmeren doosjes lopen doelloos rond, op zoek naar een blanke, desnoods een rugzaktoerist. Maar ze zijn er niet. Niet wegens de prijsverhoging, maar uit de angst voor rellen.

Volgens een reisagent is de prijsverhoging bedoeld om moslims en christenen te treiteren. Dat is waarschijnlijk overdreven, maar door een vreemd toeval krijgt de reisagent toch steun voor zijn stelling. Op de dag na de rellen heeft de vice-voorzitter van de BJP besloten een bezoek te brengen aan de Taj Mahal. Hij wil het monument natuurlijk graag voor zichzelf alleen. Daarom beginnen politiemannen om half twee driftig op hun fluitjes te blazen en de aanwezigen te manen het terrein te verlaten. De enkelingen die roepen dat ze een kaartje voor de hele dag hebben gekocht, worden alleen maar harder toegefloten. Zelfs de parkeerplaats mag men niet verlaten, zolang de VIP-bezoeker niet is langs geweest. Als de colonne van twaalf auto's met loeiende sirenes naar de poorten van de Taj Mahal snelt, mompelt een kameelbestuurder: ,,En ze zeiden dat het niet mocht wegens de luchtvervuiling.''

    • Anil Ramdas