75 JAAR KRO

Eigenlijk is de KRO nog lang niet toe aan het 75-jarig bestaan. De stichting Katholieke Radio Omroep werd pas op 12 april 1926 officieel opgericht. Maar als er iets te vieren viel, is die administratieve datum altijd weggemoffeld. Voor de KRO ligt het begin bij de eerste radio-uitzending op dinsdagavond 24 november 1925. En daarom wordt komend weekend het 75-jarig jubileum gevierd.

De eerste spreker op die historische avond, voor de op een statief geplaatste microfoon, was de energieke pastoor L.H. Perquin van de Sint Dominicuskerk in de Spuistraat in Amsterdam. Hij was mede-oprichter en de eerste voorzitter van de KRO. Samen met de zangers van zijn kerkkoor reisde hij die avond per trein naar de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek in Hilversum, waar de uitzending plaats zou vinden. Perquin sprak, een Nijmeegse professor sprak, het koor zong het Veni Creator Spiritus en een orkest speelde klassieke klanken.

De volgende KRO-avonden kwamen uit Perquins eigen kerk. ,,Als er uitgezonden moest worden, werd het vertrek door zware gordijnen in tweeën gesplitst,' schreef A.F. Manning in het gedenkboek Zestig jaar KRO, ,,maar toch kwam het voor dat door de uitzending heen de poes van de conciërge aan het miauwen was of het bijvullen van de kolenkachel te horen was.'

Het wemelde in de jaren dertig van de pastoors, bisschoppen en roomskatholieke hoogleraren voor de KRO-microfoon, maar tevens kon men ook toen al de zon in het water zien schijnen. Met hoorspelen ter ontspanning, vrolijke orkestjes die af en toe zelfs een beetje naar de jazz lonkten, en guitige komieken. Wel moest er soms een humorist uit de schema's worden geschrapt wegens een gewaagd grapje of `onbehoorlijk gedrag' tijdens een optreden voor publiek. De notulen geven hierover helaas geen details.

Maar als er intern werd gemopperd dat de KRO op zaterdagavond beter gebeden en gewijde muziek kon uitzenden, ter voorbereiding van de Dag des Heren, won het pragmatisme. Op zaterdag was amusement geboden omdat men moest concurreren met de VARA op de andere zender, aldus de notulen, ,,alleen al om de katholieke luisteraars van het VARA-programma af te houden.'

(Op de foto pastoor Perquin achter de microfoon tijdens de eerste uitzending. Tekst Henk van Gelder, foto uit `Zestig jaar KRO')

    • Henk van Gelder