`Zwaartepunt ligt in de Kamer'

GroenLinks viert vandaag zijn 10-jarig bestaan. Partijleider Rosenmöller wil graag nog een keer lijsttrekker worden en van de partij de vierde van het land maken.

Niemand in de partij en daarbuiten die er aan twijfelde. Maar zelf moest hij nog wel beslissen of hij doorging. En jawel, met een fijne neus voor het goede moment - op de dag dat GroenLinks zijn tienjarig bestaan viert - maakt Paul Rosenmöller bekend dat hij beschikbaar is als lijsttrekker bij de komende Tweede-Kamerverkiezingen. ,,Ik zou het leuk vinden om de kar nog weer een keer te trekken. Wat mij betreft graag, ik ben er voor in'', zegt hij.

Niet dat de 44-jarige Rosenmöller, inmiddels 11 jaar Kamerlid, ernstig heeft overwogen om te stoppen. Maar hij heeft zichzelf wel de vraag gesteld: kan ik de energie opbrengen om nog een periode in dezelfde functie actief te blijven? ,,Wat voor mij zwaar woog, is dat ik het politieke bedrijf buitengewoon boeiend vind. En dat de relatie persoon-partij klopt. Ik zou het bovendien aardig vinden om in deze opbouwfase, waarbij GroenLinks probeert ook inhoudelijk te verbreden, in een coachende en sturende rol actief te zijn.''

Rosenmöller is beschikbaar, zij het dat de partij hem nog wel moet vragen. Formeel moet hij zelfs ontheffing krijgen om op de kandidatenlijst te mogen staan. Want de reglementen van GroenLinks bepalen dat partijleden slechts drie periodes in een vertegenwoordigende functie mogen opereren, en voor Rosenmöller zou een nieuwe periode inmiddels zijn vierde zijn. Maar in bijzondere gevallen is er ontheffing van de drietermijnenregeling mogelijk, zo besloot de partij afgelopen voorjaar. En Rosenmöller is zo'n bijzonder geval. Hij is meer dan ieder ander hét gezicht van GroenLinks, hoewel hij probeert van het beeld van de `Rosenmöller-partij' af te komen. ,,We hebben talent genoeg in de partij, dat kan iedereen die een beetje op ons let zien.'' En, hij zou er ook geen moeite mee hebben als er tegenkandidaten voor het lijsttrekkerschap zouden worden gesteld. ,,Nee dat is voor mij geen probleem. Zijn er tegenkandidaten, dan komen er tegenkandidaten.''

Wat Rosenmöller gaat doen na de verkiezingen is al langer de vraag. GroenLinks boekte in een rij verkiezingen flinke winst, opiniepeilingen voorspellen al geruime tijd nog meer groei, en de partij zelf presenteert zich sindsdien als een potentiële regeringspartij. Blijft hij aan als fractieleider of is hij vooral beschikbaar als ministerskandidaat?

Rosenmöller: ,,Ik sluit niets uit, maar die vraag is nu niet aan de orde. Ik vind het veel te ver gaan om daarover te praten. Je gaat dan heel sterk benadrukken dat het een persoonlijk doel van jezelf is. Bovendien zou ik het ook een merkwaardige situatie vinden dat je al een baantje claimt op een moment dat de kiezer nog moet spreken.''

Rosenmöller wil er geen twijfel over laten bestaan dat de leiding over GroenLinks altijd zal berusten bij degene die fractieleider is in de Tweede Kamer. ,,Daar ligt voor GroenLinks het zwaartepunt. Van daaruit kun je je ideeën als partij zo zuiver mogelijk naar voren brengen. Voor een minister is dat nu eenmaal veel moeilijker.''

Hij maakt nog een voorbehoud bij een eventueel ministerschap. Dat GroenLinks ambitie heeft om te regeren, wil hij niet weerspreken. Maar of de partij ook daadwerkelijk in die positie komt, is in zijn ogen om een aantal redenen zo zeker nog niet. ,,GroenLinks wil alleen meedoen aan een kabinet als de partij getalsmatig nodig is. Je ziet aan D66 in wat voor vreselijke positie je terechtkomt als je niet echt nodig bent voor de meerderheid. Partijen moeten ons dus echt vragen en partijen moeten ons en onze ideeën ook echt willen. Daarom zeg ik: de kans dat GroenLinks in een volgend kabinet komt, is helemaal niet zo groot.''

Wat voor partij biedt zich straks aan als kandidaat-regeringspartij: een partij die graag wil besturen, zoals ze inmiddels enige tijd uitstraalt of een partij die vooral actiepartij is, zoals ze van origine vooral is? Leden van GroenLinks worden vandaag bij het tienjarig bestaan uitgenodigd voor een feestje, maar ook nadrukkelijk opgewekt om bij de Klimaatconferentie in Den Haag actie te voeren met de milieubeweging.

Rosenmöller: GroenLinks is allebei, actiepartij én bestuurderspartij. ,,Wij willen graag besturen, doen dat inmiddels ook al in ruim vijftig gemeenten, maar een partij kan alleen maar goed functioneren als die ook diep geworteld is in organisaties die maatschappelijk actief zijn. ,,Als vandaag de milieubeweging actie voert, zijn daar leden van GroenLinks bij, als dinsdag de vakbeweging oproept voor maatregelen tegen de stille armoede, dan tref je daar ook GroenLinks bij aan.''

Rosenmöller biedt GroenLinks vandaag zijn beschikbaarheid als lijsttrekker aan en hij brengt tegelijkertijd een cadeau mee. Hij wil graag proberen om de partij bij de komende Tweede-Kamerverkiezingen ook landelijk in de positie van vierde partij te brengen. ,,Wat ik belangrijk vind is dat we de gestage opmars die we de afgelopen jaren hebben gemaakt, geleidelijk aan voortzetten en dat we het professionalisme in de partij verder versterken.''

Tot waar denkt Rosenmöller GroenLinks bij de verkiezingen van 2002 te brengen? Daarover is hij uitermate terughoudend. De huidige peilingen die zo rond de 14 à 15 zetels schommelen zijn mooi, maar nog lang geen gegeven, redeneert hij. ,,Ik ben niet van de afdeling-reken-je-rijk. Ik weet als geen ander dat je in de politiek niks verkrijgt, maar alles moet verdienen. Ik zou al zeer tevreden zijn als we bij de Kamerverkiezingen een paar zetels winst pakken.''

Overigens, is Rosenmöller ook beschikbaar mocht GroenLinks wederom in een oppositierol geraken? ,,Ja'', meldt hij kortaf, zijn beschikbaarheid kent geen beperking. En blijft hij dan ook voor de volle vier jaar aan als fractieleider? Andermaal een bondig: ,,ja''.

    • Kees van der Malen