Wijziging fiscale afspraken

De fiscus gaat haar regels voor afspraken met het internationale bedrijfsleven veranderen. Dat is nodig omdat Nederland in het beklaagdenbankje zit in Brussel en het bedrijfsleven meer behoefte heeft aan maatwerk. Volgens de Europese Commissie heeft Nederland te veel fiscale regelingen die de concurrentie tussen de Europese lidstaten schade toebrengen.

Om die kritiek te ondervangen heeft het kabinet gisteren een aantal maatregelen voorgesteld. Het zogenoemde rulingbeleid (fiscale afspraken met het bedrijfsleven) zal voortaan plaatsvinden volgens de regels van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Er zal een Advanced Pricing Agreement worden ingesteld, waarbij de fiscale maatregelen meer aan zullen sluiten bij de structuur van het bedrijf dat de regeling aanvraagt in plaats van andersom. Ook komen er Advanced-Taxrulings, die van tevoren duidelijkheid geven over welke fiscale regelingen er voor een bedrijf van toepassing kunnen zijn.

Het ruling-team zal de toekomstige verzoeken tot fiscale zekerheid vooraf gaan beoordelen. Dit team zal ook regelmatig de verstrekte afspraken - geanonimiseerd of in samenvattende vorm - publiceren. Zo hoopt Nederland zowel voor Brussel als voor het bedrijfsleven de rulingpraktijken inzichtelijk te maken.

De afgelopen vijf jaar behandelde de Belastingdienst overigens gemiddeld 860 verzoeken tot afspraken over de winstbelasting per jaar. Over het algemeen kreeg zo'n 85 procent van de bedrijven waar ze om vroegen. De laatste drie jaar is het aantal afgewezen verzoeken explosief gestegen.