Website

Een jaar of drie terug – het grijze verleden naar internetmaatstaven – werd de een na de andere online soap gelanceerd. Op internet kon je dagelijks via foto's, geluids- en videofragmenten het leven van bijster oninteressante personages volgen. Inmiddels vernemen we weinig meer van deze soapvariant. Maar de hang naar dagelijks een portie trash is nog niet voorbij. Zo is er nu bijvoorbeeld Email shows, waarbij elke dag een nieuwe episode in de mailbox valt. Hier alleen tekst en geen onnodig zware toeters en bellen. Gewoon een feuilleton eigenlijk.

(www.emailshows.com)