Two loves

Toen de acteur Donald Sinden in 1942 in bevriend gezelschap voor het eerst de hand schudde van lord Alfred Douglas, ging er heel wat door hem heen. Dit was dus de lord Alfred Douglas, de beroemde minnaar van Oscar Wilde. De man bleek echter niet over Wilde te willen praten. De affaire had zijn leven geruïneerd; hij wenste er geen woord meer over te zeggen.

Donald Sinden is de toneelreus die in Spitting Image altijd werd voorgesteld als een ronkende rederijker wiens bombast gepaard ging met veel rondvliegend speeksel. Maar in de documentaire Two loves, die morgenavond te zien is in de AVRO-rubriek Close Up, past zijn pathos wel. Sinden haalt herinneringen op en draagt op dramatisch-ruisende toon verzen van Douglas voor. Bij de zinsneden over verloren liefdes knijpt hij, als van pijn verkrampt, zijn ogen toe.

Two loves, geregisseerd door Jacqueline van Vugt, gaat over de man die altijd alleen in combinatie met Oscar Wilde wordt genoemd – en zelfs door menigeen is beschouwd als degene die de grote schrijver in het homoseksuele ongeluk heeft gestort. De documentaire is op initiatief van de AVRO gemaakt, in coproductie met ZDF en Arte, en naar een idee van Caspar Wintermans die vorig jaar bij de Arbeiderspers een biografie van lord Alfred Douglas publiceerde. In beeld verschijnt echter een Engelse biograaf, een 19-jarige (!) student die wel een beetje op Douglas lijkt: dezelfde ranke knapengestalte met blonde lokken.

Over de gruwelijke wijze waarop Wilde door de negentiende-eeuwse bekrompenheid werd geknakt, zijn al heel wat documentaires en films gemaakt. Maar hier is de aandacht verplaatst naar `de jongen met de rozenlippen', ook bekend onder zijn troetelnaam Bosie. Two loves is een lyrisch gefilmd soort eerherstel, soms aan de overdadige kant, maar vol goede vertellers, onder wie de kleinzoon van Wilde, een achterneef van Douglas en een oude vriendin die liefdevol de zijden pyama van Bosie laat zien. 's Mans verdere levensloop was treurig: toch maar netjes getrouwd, zelfs katholiek geworden, zijn `vleselijke zonden' afgezworen en in 1945 gestorven. Bij de begrafenis waren tien mensen aanwezig.

Close up: Two loves, zondag, Ned.1, 18.32-19.29u.

    • Henk van Gelder